Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Indien och Pakistan : nygamla kärnvapenstater.

Indien och Pakistan : nygamla kärnvapenstater. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Arbman Gunnar, Danielson Göran, Larsson Tor, Nordström Håkan, Persson Gunnar, Prawitz Jan, Stenholm Lars, Strömberg Lars-Göran, Wigg Lars, Zetterström Hans-Olov
Ort: Umeå
Sidor: 63
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-09-07
Rapportnummer: (FOA-R--98-00812-865)
Nyckelord Indien, Pakistan, kärnvapen, kärnvapenprov, India, Pakistan, nuclear test explosions, nuclear weapons
Sammanfattning Rapporten behandlar de nyligen företagna kärnvapenproven i Indien och Pakistan. En kortfattad historisk översikt följs av en redogörelse för själva proven. Ländernas kapacitet att producera kärnvapen och att integrera dessa med vapenbärare diskuteras. Rapporten avslutas med en bedömning av de militära och säkerhetspolitiska förändringar som uppstått samt en analys av konsekvenserna för kärnvapennedrustningen i världen.
Abstract The recent nuclear test explosions, performed by India and Pakistan, are discussed in this report. After a short hsitorical overview a description of the tests is given. The capability of these countries to create nuclear weapon arsenals is assessed. An evaluation of the military and political consequences is given, followed by an analysis of the present situation with regard to nuclear disarmament and arms control.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182