Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effekt av modifierad bukblåsa till "anti-G dräkt 97" på transdiafragmalt tryck och diafragmaposition.

Effekt av modifierad bukblåsa till Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eiken Ola, Grönkvist Mikael, Bergsten Eddie, Örnhagen Hans, Gustafsson Per
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-17
Rapportnummer: (FOA-R--98-00813-720)
Nyckelord G-fysiologi, transdiafragmala tryck, anti-G dräkt
Sammanfattning I syfte att förbättra G-dräkt 97:s G-skydd har dess bukblåsa modifierats så att blåsans innervägg expanderats. Målsättningen med föreliggande studie var att undersöka om den expanderade bukblåsan medför en bättre överföring av trycket från blåsan till buken och härmed en lyftning av mellangärdet (diafragma), samt ökat tryck i buk och brösthåla utan att komforten försämras. Åtta friska män deltog som försökspersoner. Anti-G dräkten med modifierad bukblåsa (Mod) jämfördes med standard anti-G dräkten vid 1 G (Std) under tre betingelser: (1) Säkerhetstryck (0.4 kPa) i andningsvägar/mottrycksväst och 0 kPa i dräkt. (2) Övertryck om 4 kPa i andningsvägar/mottrycksväst och 12 kPa i dräkt. (3) 4 kPa i andningsvägar/mottrycksväst och 24 kPa i dräkt. Tryck mättes i oesophagus och magsäck under viloandning (tidalandning) samt under kontrollerad (styrd) krystmanöver. Dessutom mättes hos tre försökspersoner diafragmaläge medelst röntgen under betingelser motsvarande (2). Undersökningen ger inga hållpunkter för ökat obehag med Mod. Den modifierade bukblåsan medför en något större tryckgradient mellan buk och brösthåla under tidalandning med dräkttryck 24 kPa och tryck i andningsvägarna 4 kP (betingelse (3)). Stegringen i tryckgradient är dock så liten att den ej säkert kan förväntas medföra någon relevant förbättring vad gäller G-skydd. Röntgenundersökningen ger heller inga hållpunkter för förändringar i diafragmaläge med den modifierade bukblåsan.
Abstract To improve the G-protection properties of the anti-G suit -97 the inner (abdominal) surface of its abdominal bladder has been expanded. The aim of the present study was to, investigate if such modified abdominal bladder improves transmission of pressure from the bladder to the abdomen, and hence induces a more craniad displacement of the diaphragm, without compromising comfort. Eight healthy males participated. The anti-G suit with the modified abdominal bladder (Mod) was compared with the standard anti-G suit (Std) at 1 G in three conditions: (1) With safety pressure (0.4 kPa) in the airways and the counter-pressure jerkin and zero pressure in the anti-G suit. (2) 4 kPa in the airways/jerkin and 12 kPa in the suit. (3) 4 kPa in the airways/jerkin and 24 kPa in the suit. Oesophageal and gastric pressures were measured during tidal breathing and during controlled muscular straining maneouvers. Also, in three of the subjects the position of the diaphragm was measured by means of X-ray under conditions corresponding to (2) above. The modified abdominal bladder did not induce discomfort. Mod increased the transdiaphragmal pressure gradient during tidal breathing at pressures in the anti-G suit and airways/jerkin of 24 and 4 kPa, respectively (condition (3)). However, the increase in pressure gradient was small and may consequently be of little significance with regards to the anti-G properties of the suit. Results from the X-ray experiments did not suggest that Mod had any significant effect on diaphragm position.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182