Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fiberoptisk polarisationsmodulator.

Fiberoptisk polarisationsmodulator. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olsson Fredrik
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-07-14
Rapportnummer: (FOA-R--98-00818-409)
Nyckelord fiberoptisk interferometri, Poincare-sfär, polarisation, polarisationsmodulation, polarisationberoende signalutsläckning, fiberoptical interferometry, Poincare sphere, polarization, polarization modulation, polarization-induced fading, E3026, 32
Sammanfattning Vid konstruktion av fiberoptiska hydrofoner kan man använda fiberoptiska Mach-Zehnderinterferometrar vilka är känsliga för polarisation. I ogynnsamma fall kan detta leda till att interferometersignalen släcks ut. Genom att då ändra ljuskällans polarisation, med en polarisationsmodulator, kan man återfå interferometersignalen. Denna rapport handlar om hur polarisationstillståndet för ljuset i en optisk fiber kan påverkas och hur det på bästa sätt ska moduleras för att undvika polarisationsberoende signalutsläckning i en Mach-Zehnderinterferometer. Rapporten är indelad i tre delar: - Allmänt om interferometri och polarisationsmodulation - Modellering - Experiment. Slutsatser från experiment med en polarisationsmodulator som kopplades upp: - Det är svårt att utföra polarisationsmodulation utan att samtidigt modulera intensiteten - För att ha kontroll på polarisationsmoduleringen krävs noggrann kontaktering av skarvar för att få god upplinjering av polarisationsaxlarna i fibrerna - Ljuskälla med linjärpolariserat ljus är ett krav. Önskvärt för en polarisationsmodulator är att den kan generera samtliga polarisationstillstånd. Detta därför att opolariserat ljus då kan syntetiseras som en lösning på polarisationsproblemet. De tillstånd som kan genereras med experimentuppkopplingen räcker inte för att undvika signalutsläckningen. Signalutsläckning kan dock motverkas utan att generera samtliga polarisationstillstånd. Rapporten redogör för ett par metoder, där polarisationen varieras mellan tre tillstånd, som löser problemet.
Abstract When constructing fiber optical hydrophones fiber optical Mach-Zehnder interferometers can be used, which are sensitive to polarization. In unfortunate cases this can lead to fading of the interferometer signal. One way to overcome polarization induced fading is to change the polarization of the light source using a polarization modulator. The purpose of this work is to investigate how the state of polarization for light in an optical fiber can be modulated and how it shall be done to avoid polarization dependent signal fading in a Mach-Zehnder interferometer. The report is divided into three parts: - General theory about interferometry and polarization modulation - Modelling - Experiments Major conclusions from experiments with a polarization modulator was that: - It is difficult to modulate the polarization without modulating the intensity - Control of the polarization modulation requires accurate splices with good alignment. - A light source with controlled linearly polarized light is necessary Desirable for a polarization modulator in this application is that all states of polarization can be generated, since it would be possible to synthesize unpolarized light. The states that could be generated with the tested modulator were not sufficient to solve the fading problem. Signal fading can be counteracted without generating all states of polarization. The report describes methods which solves the problem, where polarization is varied between three states.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182