Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Specifikation för användargränssnittet i programsystemet Victoria.

Specifikation för användargränssnittet i programsystemet Victoria. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Maj Britt, Jahnberg Svante
Ort: Stockholm
Sidor: 47
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-08-07
Rapportnummer: (FOA-R--98-00820-202)
Nyckelord simulering, modell, luftvärn, simulation, Anti Aircraft Weapon
Sammanfattning Programsystemet Victoria är ett simuleringsverktyg för studier på teknisk-taktisk nivå av stridsförlopp mellan luftvärnsförband och anfallande flygattackföretag. Victoria är en vidareutveckling av luftvärnssimuleringsprogrammet SILVIA (SImulering av LuftVärn i Ada) som började utvecklas 1983. Victoria skall till skillnad från SILVIA utvecklas för persondatorer med operativsystemet Windows NT, vilket bl a innebär att ett helt nytt grafiskt gränssnitt mot användaren skall utvecklas. Samtidigt skall en genomgripande översyn av programstrukturen göras för att bl a göra det möjligt att införa nya funktioner som kommer att krävas för studier av framtida luftvärnssystem. FMV har inledningsvis gett FOA ett uppdrag att specificera simuleringsprogrammet och användargränssnittet i Victoria. I denna rapport redovisas den senare delen av uppdraget i form av en preliminär användarhandledning för det programsystem som skall utvecklas. Avsikten är att slutanvändarna av Victoria i ett tidigt skede skall få en uppfattning om hur Victoria kan användas och därigenom få möjlighet att påverka utvecklingen.
Abstract The software system Victoria is a tool for simulation of the duel between Air Defence and Ground Attack Aircraft to be used for studies on a technical-tactical level. The development of Victoria is based on the simulation model SILVIA, which has been developed in several in several versions since 1983. Victoria shall be run on a PC under Windows NT, which means that a new graphical MMI must be developed. The program structure will also be changed to make it possible to intoduce new functions in Victoria which will be necessary for studies of future Air Defence systems. In a project commissioned by The Defence Material Administration (FMV) FOA has specified the simulation program and the MMI in Victoria. This report contains the MMI specification which is written as a preliminary User´s Guide for Victoria. The intension is to give the end users an idea of how Victoria can be used and a possibility to guide the development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182