Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Numerical modeling of magnetic flux compression by a cylindrical imploding ionizing shock wave.

Numerical modeling of magnetic flux compression by a cylindrical imploding ionizing shock wave. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Almström Henrik, Bjarnholt Gert, Golberg S M, Liberman M A
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-07-29
Rapportnummer: (FOA-R--98-00830-612)
Nyckelord Sprängämnesdriven magnetflödeskompression, Stötvågsinducerad elektrisk ledningsförmåga, Rayleigh-Taylor instabiliteter, Höga B-fäl, Explosive magnetic flux compression, Rayleigh-Taylor instability, Shock induce electrical conductivity, High B-fields, RF warheads, RF stridsdelar
Sammanfattning Möjligheter att generera elektromagnetisk strålning (HPM, INEMP) extremt hög effekt från kompakta sprängämnesdrivna system är av intresse för försvaret. Stötvågsdriven komprimering av magnetiskt flöde har studerats med ett nyutvecklat datorprogram. Programmet är ett kraftfullt verktyg för att förstå en metod med potential att nå magnetiska energitätheter av storleksordningen MJ/cm3. Det huvudsakliga hindret som begränsar den maximala magnetiska flödestätheten B som kan uppnås med hjälp av sprängämnesdriven magnetflödeskompression, är Rayleigh-Taylor instabiliteter. För att förbättra stabiliteten under kompressionen är det möjligt att komprimera B-fältet i ett material som kan växla från elektrisk isolator till ledare när det komprimeras av en stötvåg. Stötvågen fungerar då som en kolv som komprimerar B-fältet. Här beskrivs ett magneto-hydro-dynamiskt (MHD) datorprogram i l-D cylindrisk geometri som tillåter oss att göra datorsimuleringar av stötvågsdriven magnetflödeskompression i cylindrisk geometri med tillståndsberoende elektrisk ledningsförmåga. Programmet medger verklighetsnära egenskaper i ökningen av ledningsförmågan. Finita differenser används för att approximera de gällande ekvationerna. En effektiv rezoning-funktion används, som tillåter oss att göra beräkningar fram till 1000 gånger radiell kompression. Programmet har testats mot en lösning av MHD ekvationerna som motsvarar en self-similar lösning med jämn deformation. Genom att välja olika modeller för ökningen i konduktivitet kan vi visa att B-fältets tidshistoria i en punkt framför stötfronten (och även bakom) väsentligen beror på hur konduktivitetsökningen sker. Ett elektriskt genombrott i det icke-ledande materialet framför stötfronten begränar t ex kraftigt det maximala B-fält som man kan uppnå.
Abstract Generation of electromagnetic radiation (HPM, NNEMP) with extremely high power from compact sources driven by high explosives (HE) is of interest in defence applications. A computer code has been developed that models shock wave driven compression of magnetic flux. The code is a powerful tool for understanding of a method with a potential to reach magnetic energy densities of MJ/cm3. The main obstacle that limits peak achievable fields in explosively driven magnetic flux compression (MFC) generators is the Rayleigh-Taylor (RT) instability growth. To enhance the stability it is possible to use a material which can switch from electrical insulator to conducter when compressed by a shock. Utilization of these material allows one to carry out MFC using a stable shock wave (SW) front as a piston, compressing a magnetic field. Here we outline an 1-D cylindrical MHD code that allows us to perform computer simulations of cylindrical MFC by a SW in a media with variable conductivity. The code accounts for real features of the conductivity growth. Conservative finite difference schemes are used to approximate the governing equations. An effective rezoning procedure is used, which allows us to perform calculations up to 1000-fold radial compression. The code was benchmarked using a solution of MHD equations that corresponds to a self-similar motion with uniform deformation. By choosing different models for the conductivity growth we demonstrate that the time history of the magnetic field ahead of the shoch front SF (and the distribution of the magnetic field in the conducting matter as well) is essentially dependent on the possible ways of conductivity growth. For example, an electric breakdown of the non conducting media ahead of the SF really limits the maximal achievable magnetic fields.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182