Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie : långtidseffekter av biologiska stridsmedel.

Förstudie : långtidseffekter av biologiska stridsmedel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Forsman Mats
Ort: Umeå
Sidor: 22
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-08-24
Rapportnummer: (FOA-R--98-00838-170)
Nyckelord Överlevnad, mikroorganismer, miljön, B-stridsmedel, tillväxt, VBNC, patogener, survival, micro-organisms, environment, viological warfare agents, growth, pathogens
Sammanfattning B-stridsmedel är avsedda att infektera och vålla sjukdom eller död bland människor, djur eller växter. De sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan utnyttjas som B-stridsmedel, s k B-agens, utgörs framförallt av bakterier, virusprotozoer och svampar. B-stridsmedel kan spridas via luft, livsmedel, vatten, insekter eller genom kontakt med smittade vävnader. För att sprida B-stridsmedel via aerosol kan generatorer placeras på fartyg, flygplan, fordon eller i utrymmen där många människor vistas. B-stridsmedel kan också spridas med projektiler eller robotar. För sabotage eller terroristinsatser kan det räcka med små kvantiteter och relativt enkel apparatur. B-stridsmedel och deras möjlighet att på lång sikt påverkan vår miljö beror på deras förmåga att överleva. Det finns bevis för att B-stridsmedel i sporform kan överleva under mycket lång tid i miljön, i vissa fall i decennier. För de flesta B-agens saknar vi dock kunskap om deras överlevnad i miljön.
Abstract Biological warfare agents are intended to infect and cause disease or death to humans, animals or plants. Pathogenic microorganisms that can be used as biological weapons, i.e. B-agents, consist primarily of bacteria, virus, protozoa and fungi. Biological warfare agents can be disseminated by air, water, food, and insects or through contact with contaminated tissues. Spreading of biological warfare agents by aerosolization can be performed through placing aerosol generators on ships, airplanes or vehicles or at places where many people pass. Biological warfare agents could also be disseminated by missiles and robots. For sabotage or terrorist acts relatively small quantities and low-technology dissemination methods will suffice. Biological warfare agents long-term impact, after dissemination, on the environment is dependent on their capability to compete and survive in a particular environment. There exist proofs that biological warfare agents in the form of spores can survive for an extended period of time in the environment, in some instances for several decades. However, for most biological agents there is a lack of knowledge regarding long term impact on the environment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182