Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Conducting polymers for radar absorbing composites.

Conducting polymers for radar absorbing composites. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Do Huu Duc Julian
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-08-24
Rapportnummer: (FOA-R--98-00841-615)
Nyckelord Polypyrrol, Syntes, Glasfiberväv, IR reflektans, Elektromagnetisk absorption, Synthesis, Glass fibre fabric, IR reflectance, Electromagnetic absorption
Sammanfattning Glasfibervävar belades med ett tunt skikt av polypyrrol (PPy) genom oxidation av pyrrol med FeCl3 i vattenlösning. Inverkan av syntesbetingelserna på vävarnas likströmsresistans, reflektans i IR, absorption i mikrovågsområdet, skiktens struktur och åldring studerades. Tjockleken hos PPy-skikten varierade mellan 50 nm och 1 µm. Ytresistansen varierade mellan 20 och 150 000 ?W/kvadrat. Tillsats av 9,10-antrakinon-2-sulfonsyra till lösningen ökade lagrets konduktans, stabilitet och vidhäftning. Glasfibervävar belades också med en ny ledande polymer, PEDT/PSS, genom att doppa vävama i en lösning av polymer. De impregnerade vävarna reflekterade mellan 0,05 och 0,2 i intervallet 5000-500 cm-1. Mellan 6 och 18 GHz var absorptionen ned till -20 dB.
Abstract Polypyrrole (PPy) was deposited on glass fibre fabrics by oxidation (using FeCl3) in water. The influence of synthesis conditions on the conductivity of the fabrics, structure of the deposited layer, ageing, infrared and electromagnetic absorption of the fabrics was studied. Depending on synthesis conditions, the thickness of the PPy-layers varied between 50 nm and 1 µm. The surface resistance ranged from 20 to 150 000 ohms per square. The use of 9, 10-anthraquinone-2sulfonic acid as doping agent improved the adhesion between the layer and the glass fibre, conductivity and stability. Glass fibre fabrics were also coated with a new conducting polymer, PEDT/PSS simply by dipping it in a polymer solution. The IR reflectance of the coated fabrics with PPy and PEDT varied between 0.05 and 0.2 in the range 5000-500 cm-1. The coated fabrics showed a very flat microwave absorption between 6-18 GHz with an attenuation down to -20 dB in transmission.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182