Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Akuta effekter på tall (Pinus sylvestris) vid vådautsläpp av klorgas.

Akuta effekter på tall (Pinus sylvestris) vid vådautsläpp av klorgas. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Egberth Mikael
Ort: Umeå
Sidor: 26
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-09-09
Rapportnummer: (FOA-R--98-00842-222)
Nyckelord Klorgasexponering, miljöeffekter, akuta olyckor, tall, vegetationsskador, exposure, chlorine gas, environment effects, acute accidents, scots pine, vegation damages
Sammanfattning För att belysa miljöeffekter vid akuta olyckor med kondenserade gaser har tall (Pinus sylvestris), under kontrollerade former vid tre olika årstider, utsatts för klorgasexponering. Samtidigt utvärderades en praktisk metod för fältstudier av andra kondenserade gasers akutpåverkan på vegetation. Tallen uppvisade under sin tillväxtperiod allvarliga skador redan vid låga exponeringskoncentrationer och kort exponeringstid. Under tidig sträckningsfas förblev dock årsbarren i det närmaste oskadade. Efter avslutad barrsträckning påverkades alla barren likvärdigt. Mycket liten exponeringseffekt uppmättes under barrens vintervila i kombination med temperaturer under 0oC. Resultatet av klorgasexponeringen blev allvarligare än väntat. Under perioden april till november blir det troliga resultatet av 5 ppm klorgas i 5 minuter att alla tallar dör. Effekterna av gasen blir dock inte nödvändigtvis synliga omedelbart, varför kontinuerlig efterkontroll är nödvändig. Den använda metoden fungerade bra och är med små förändringar användbar även med andra referensväxter och modellsubstanser.
Abstract Scots pine (Pinus sylvestris) were exposed, during three differens seasons, to high concentrations (5-30 ppm) of chlorine gas during short exposure times (5-30 min) this to mimic a gas accident. At the same time a method was evaluated for field exposure on vegetation by various types of condensed gases. In the spring damage could be seen to some of the needles of the wonter exposed trees, but only on those that were exposed to the gas in temperatures above the freezing point. No damage was observed when temperatures were below 0oC. In early summer all the exposed needles died within three days except current year needles. The only visible damages on the elongating needles were dead needle tips. These needles also showed a decrease in photochemical efficiency. In the autumn all needles without exception died as a result of the chlorine gas. The results indicate risks of high irreversible levels of damage in accidents with chlorine gas. The effects of the gas does not necessarily show at once which means that the accident site has to be checked continuously for some time after the actual gas exposure. The evaluated method worked well and could, with small changes, be used with both different gases and species.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182