Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nödvändigt antal mätningar vid utvärdering av minsökarutrustning.

Nödvändigt antal mätningar vid utvärdering av minsökarutrustning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ericsson Anders
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-17
Rapportnummer: (FOA-R--98-00843-310)
Nyckelord 36, mine detection, evaluation, utvärdering, minsökarutrustning, E3664
Sammanfattning I denna rapport diskuteras vilka konsekvenserna blir vid utvärdering av minsökarutrustning om kraven på tillförlitlighet sätts alltför höga. Resultaten visar att det kommer vara möjligheten att genomföra tester snarare än tekniken som begränsar utvecklingen av en ny utrustning vid alltför strikta krav. Ett orealistiskt stort antal mätningar måste genomföras för att en högt satt specifikation ska kunna visas vara uppfylld. Detta gäller oavsett om kraven är uppfyllda precis eller med viss marginal, även om chanserna att lyckas med verifierande mätningar för ett givet valt antal mätningar naturligtvis ökar ju mer marginal till specifikationen man har. I rapporten analyseras dessutom två varianter för att skapa ett konfidensintervall runt en skattning av detektionssannolikheten. Den enklaste metoden, som också har starkast matematisk grund, visar sig vara den mest lämpliga. Den bygger på att fördelningen för detekterade objekt DeMoivre-Laplace-approximeras till en Gaussisk fördelning, något som även det ställer krav på antalet mätningar.
Abstract This report discusses the consequences of very high performance requirements when evaluating equipment for mine detection. The results show that an unrealistic large number of measurements must be carried out if the specification for the equipment is set too high. Hence, it will in this case be the possibility to make measurements rather than equipment itself that will be the limitation. This holds regardless if the equipment fulfills the specifications precisely or by far. Two ways of estimating a confidence region for the estimated detection probability. The most straightforward method, which also is best mathematically supported, shows to be the most suitable. This is based on a DeMoivre-Laplace approximation of the probability density. This will also set requirements on the number of measurements done for evaluation purpose.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182