Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Spektralanalys av pulsade signaler med digitalt radiofrekvent minne (DRFM).

Spektralanalys av pulsade signaler med digitalt radiofrekvent minne (DRFM). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Falk Johan
Ort: Linköping
Sidor: 120
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-09-23
Rapportnummer: (FOA-R--98-00844-616)
Nyckelord DRFM, spektrum, MUSIC, periodogram, spektralskattning, radar, Welch, Minstavarians, DRFM, spectrum, MUSIC, periodogram, spectralestimation, radar, Welch, Minimum-variance, 75, E7019
Sammanfattning I moderna repeterstörsystem mot radar finns ofta ett behov av att kontrollera hur en signal ser ut spektralmässigt, d v s i frekvensplanet. Eftersom en radarpuls är mycket kort i tiden kan t ex ett Digitalt Radiofrekvent Minne användas för insamling av signalen. I en dator utförs spektralskattning, d v s analys av frekvensplanet, med hjälp av ett flertal olika kända spektralskattningsalgoritmer. Resultaten kan variera mycket beroende på vilken typ av signal som en viss algoritm appliceras på. Generellt kan sägas att Welch´ periodogram och Minstavariansskattning ger de bästa resultaten, d v s centerfrekvens och bandbredd återges korrekt. Om signalen som skall spektralskattas är smalbandig ger också Prony´s metod och MUSIC-algoritmen bra resultat.
Abstract In modern repeaterjamming-systems against radar there is a need to analyze the signal in the frequency plane. A digital radio frequency memory (DRFM) is used to sample the signal due to the short duration of the radarpulse. A computer is used to calculate an estimation of the signals frequency spectrum, which depends on the algorithm used to calculate the spectrum. On most signals Welch´ periodogram and the Minimum variance estimation has proved to yield the best estimations, i.e. centerfrequency and bandwidth are correct. Applied on narrowbanded signals Prony´s method and the MUSIC-algoritm yields good results.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182