Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Stokastisk modell av strålningen från en bildskärm.

Stokastisk modell av strålningen från en bildskärm. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wibring Joakim
Ort: Linköping
Sidor: 73
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-10-22
Rapportnummer: (FOA-R--98-00846-504)
Nyckelord bildskärm, brus, strålning, PC, stokastisk modell, elektromagnetisk emission, störning, fördelningsfunktion, emission, EMC, video display unit, personal computer, noise, model, E7011, 72
Sammanfattning Inom området informationsteknologi är idag civilsidan teknikledande. Detta tillsammans med det faktum att civil teknologi är billigare än militär, gör att försvaret undersöker möjligheten att använda civil teknik i militära tillämpningar. Man har lägre krav på strålningen från civil utrustning än från militär. Ett radiosystem som placeras i närheten kommer att bli påverkat av denna strålning. Idag finns ingen beskrivning av denna stålning, utan man låter strålningen ingå i bakgrundsbruset. Det finns behov hos försvaret att få reda på hur sådan utrustning strålar för att få en uppfattning om strålningens karaktär och på så sätt kunna ta hänsyn till tillskottsbruset i radiosystemen. För detta ändamål har denna rapport tagits fram och en bildskärm har valts ut för att representera en strålande utrustning. Syftet är att ta fram en modell för en strålande bildskärm som är enkel att använda. I rapporten studeras delarna i bildskärmen och stokastiska modeller tas fram för dessa. Sedan presenteras en enkel modell för hela bildskärmen. Vid jämförelse med dagens modell visar denna modell lägre felsannolikheter för SIR>0 dB. En genomgång av hur man kan beskriva de resterande delarna i en PC finns också med. Det ingår även ett förslag på hur man kan verifiera och validera den framtagna modellen.
Abstract Today´s civilian information technology is more advanced than military technology. Civilian technology is also less expensive. Therefore the Swedish defence is interested to use more civilian technology in military applications. One big disadvantage is that there is lower demand on the radiated emission from such equipment. This will lead to an increased amount of interference in a radio receiver located in the vicinity of a radiating equipment. The Swedish defence has an increasing requirement for looking at this kind of equipment to learn more about the emission, and to create models for the emission and in this way consider those aspects in the future. A requirement of this model is that it has to be easy to use. As an example of information technology equipment, a Video Display Unit, VDU, is chosen. The VDU is brought into pieces and a model for each part is developed. Then a simple model for the entire VDU is created. The model is compared with the model today used; additive white Gaussian noise. The bit error probability appeared to be less for the new model for a distinct signal interference rate and for SIR>0 dB. A plan, describing how the model could be verified, is presented. The author has also studied an entire personal computer and a brief discussion about the emission from this is included in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182