Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Debriefing av marina förband.

Debriefing av marina förband. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holmberg Marie
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-09-09
Rapportnummer: (FOA-R--98-00847-201)
Nyckelord debriefing, intervjuteknik, uppföljning, analys, marina förband, debriefing, interview, evaluation, analysis, maritime task forces, 11
Sammanfattning Att läsa sig till hur man utför en debriefing av marina förband är svårt. Svårigheten kan jämföras med att försöka läsa sig till hur man dansar. Genomförandet av en intervju är i mångt och mycket en konst, som kan tränas i praktiska situationer. Denna rapport fokuseras mot ett antal kända grundprinciper för genomförandet av en så kallad historical event reconstruction debriefing (HERD). Med HERD menas intervju efter genomförd övningsverksamhet i syfte att förbättra och eller förändra förbandens effekt samt att ta till vara på befattningshavarnas erfarenheter. Dessutom ges ett antal allmänna råd om vad man bör tänka på före, under och efter en intervju. Rapporten är generellt hållen men fokuseras mot marina förband och deras övningsverksamhet.
Abstract Learning how to debrief maritime armed forces is difficult. The initial obstacle to overcome is comparable to learn how to dance by reading books. Since conducting debriefing is considered to be an art, the most preferable way to learn is by doing it. This report is focused on fundamental principles of how to conduct a so called historical event reconstruction debriefing (HERD). HERD may be described as an interview, which is performed after a concluded action. In this case the main aim of conducting a HERD is to improve the effect of the maritime armed forces by synthesise and taking care of the achieved experiences. Furthermore, advises what to considered before, during and after conducting an interview is included. This report descriebes debriefing from a general point of view but is somewhat focused on maritime armed forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182