Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Teknisk-strategisk studie av digitala slagfältet, Delrapport 1 - Precisionsvapen.

Teknisk-strategisk studie av digitala slagfältet, Delrapport 1 - Precisionsvapen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglund Erik (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 96
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-09-16
Rapportnummer: (FOA-R--98-00848-201)
Nyckelord Robot, torped, teknikutveckling, missile, torpedo, technical forecast
Sammanfattning Rapporten innehåller en genomgång av den tekniska utvecklingen fram till 2020 inom området precisionsvapen, såväl robotar som torpeder. Tyngdpunkten ligger på långräckviddiga precisionsvapen, men även enklare system med kortare räckvidder, som styrd ammunition behandlas. Vidare görs en genomgång av behoven av precisionsvapen i ett antal typsituationer. Precisionsvapen är redan i dag en naturlig och viktig komponent i många svenska (och utländska) förband. Denna trend, att precisionsvapen ersätter mängdinsatser, kommer ytterligare att förstärkas, dels p.g.a. den tekniska utvecklingen, som i sig skapar nya användningsmöjligheter, dels p.g.a. av den förändring som sker på behovssidan. Kraven på precision, snabbhet och flexibilitet ökar i den framtida striden. Då ger de nya precisionsvapnen större möjligheter till exakta men ändå kraftfulla insatser, initierade på lokal nivå, särskilt mot mål "utanför synhåll". En mycket viktig och närmast central förutsättning för att detta skall kunna bli en realitet är att precisionsvapnen integreras med ett väl fungerande underrättelse- och ledningssystem så att kunskapen om målet kan förbättras före och under insats och att insättandet av vapnen kan initieras och exekveras snabbt. Spelkort på tekniska system samt beskrivning av de använda typsituationerna finns i en separat bilaga FOA-R--98-00849-201--SE.
Abstract The report contains an overview of the development in the area of precision weapon technology until the year 2020. The study covers both missiles and underwater weapons. The emphasis is on long range guided weapons, but shorter range systems such as PGMs are also covered. An analysis of the need for precision weapons in different scenarios is performed. The study shows that precision guided weapons will continue to play an increasingly important role in most types of conflicts. Precision guidance will become increasingly affordable, hence guided weapons will replace unguided weapons in many applications. The study also shows the necessity of integrating precision guided weapons with a qualified C3I system. Descriptions of the studied systems and the scenarios are found in a separate appendix (FOA-R--98-00849-201--SE).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182