Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Teknisk-Strategisk studie av digitala slagfältet, Delrapport 1 - Precisionsvapen, Bilagor: Spelkort och typsituationer.

Teknisk-Strategisk studie av digitala slagfältet, Delrapport 1 - Precisionsvapen, Bilagor: Spelkort och typsituationer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglund Erik (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 94
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-09-16
Rapportnummer: (FOA-R--98-00849-201)
Nyckelord Robot, torped, teknikutveckling, missile, torpedo, technical forecast
Sammanfattning Denna rapport utgör en separat bilaga till FOA-R--98-00848-201 och innehåller spelkort, dvs övergripande beskrivningar, av de system som studerades i TSS/Precisionsvapen. Rapporten innehåller även en beskrivning av de typsituationer som användes i TSS/Digitala slagfältet II.
Abstract This report constitutes a separate appendix to FOA-R--98-00848-201 and contains descriptions of the technical system that were studied. The report also contains a description of the scenarios used in the Digital Battlefield Study.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182