Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOPOL - en handledning

FOPOL - en handledning Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Erickson Roland, Larsson Christer
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-10-22
Rapportnummer: (FOA-R--98-00850-615)
Nyckelord FOPOL, RCS, radarmålyta, radarmålarea, fysikalisk optik, PO, CAD, AutoCAD, radar cross section, physical optics, E3015, 34
Sammanfattning Rapporten är en handledning till FOPOL, ett program för beräkning av ett föremåls radarmålarea. FOPOL baseras på fysikalisk optik och behandlar multipelreflexioner. Däremot försummas kantdiffraktion. Föremålet representeras av tredimensionell CAD-modell uppbyggd i AutoCAD. Rapporten förklarar beräkningsgången i FOPOL och beskriver strukturen på nödvändiga in- och utdatafiler. Programmets funktion illustreras med en beräkning av radarmålarean hos en sfär. Rapporten riktar sig till användare av RCS-beräkningsprogrammet FOPOL.
Abstract The report describes the program FOPOL used for calculation of radar cross sections using physical optics. Multiple reflexions are treated but edge diffraction is ignored. Objects are represented by three-dimensional CAD-models made in AutoCAD. The handling of FOPOL is described, as well as the structure of necessary in- and output files. The use of the program is illustrated with an RCS-calculation of a sphere. This report is intended for users of the RCS calculation program FOPOL.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182