Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Discrimination of ambient noise by beam-forming.

Discrimination of ambient noise by beam-forming. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Westerlin Viggo
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-09-15
Rapportnummer: (FOA-R--98-00851-409)
Nyckelord Hydroakustik, sjöbrus, passiv sonar, hydroacoustics, ambient noise, passive sonar
Sammanfattning En teoretisk undersökning har genomförts beträffande möjligheten att undertrycka det ickeisotropa sjöbruset i en vertikal array genom att ändra betraktningsriktning och/eller genom att vikta signalerna från hydrofonerna. Inom frekvensområdet 300-1100 Hz kunde signal/stör-förhållandet förbättras upp till 2,5 dB genom att sänka målet eller genom att styra arrayen nedanför målet, om riktningen till målet var 10-20 grader. Experimenten med optimerade vikter innebar i bästa fall enbart marginella förbättringar. Det skall poängteras att ingen hänsyn har tagits till inverkan av andra störningar såsom t.ex. koherenta reflexer mot yta och botten av målsignalen.
Abstract A theoretical investigation has been performed concerning the possibilities to improve the suppression of the non-isotropic ambient noise in a vertical array by changing steering direktion and/or by weighting the signals from the hydrophones. Within the frequency band 300-1100 Hz the SNR could be improved up to 2.5 dB by an increase of target depth or by steering the array below the target, if the target was 10-20 degrees downwards from the array. The experiments with optimized weights did not add much to the improvement. It should be pointed out that only ambient noise has been considered and that no consideration has been made to the effects of other disturbances like for example coherent target noise reflections from surface and bottom.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182