Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A method for an image sensor to detect and neutralize pulsed laser jamming.

A method for an image sensor to detect and neutralize pulsed laser jamming. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustafsson Torbjörn
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-10-21
Rapportnummer: (FOA-R--98-00852-408)
Nyckelord laser jamming, smart image sensor, local adaptation, random access, variable frame rate, laserstörning, smart bildsensor, lokal adaptation, slumpmässig access, variabel bildhastighet, I3305
Sammanfattning Denna rapport presenterar resultat frånprojektet "Metod för detektering av laserstörning". Bildsensorer, känsliga såväl för visuell som IR-strålning, används i många militära tillämpningar. Emellertid, kan laserstrålning störa en sensor av denna typ. Laserstörarna emitterar ofta strålningen i korta periodiska pulser. Laserpulserna behöver inte skada sensorn. I många situationer är det tillräckligt att störa sensorn så att bildinformationen från denna blir periodiskt förvrängd. Störd bildinformation kan trötta ut en observatör eller omöjliggöra målföljning/sökning.I denna rapport presenteras en teknik där en smart bildsensor programmeras på så sätt att denna både fungerar som en videokamera och som en utrustning för exponeringskonroll. Ett sensorsystem, enligt denna teknik för hantering av laserstörning, kan realiseras med ett fåtal komponenter. Tre egenskaper används vid implementeringen av metoden. Dessa är "Local and Global Adaptation", "Random Access" och "Variable Frame Rate". Tekniken kan även vara användbar i andra tillämpningar, t ex vid snabb exponeringskontroll.
Abstract This user report presents results of the project "A method for detection of laser jamming". Image sensors, sensitive to visual or IR radiation, are used in many military applications. However, a sensor of this type can be jammed by laser radiation. The laser jammers often emit the radiation in short periodic pulses. The laser does not need to damage the sensor. In many situations it is sufficient to distort the image information peridically. These distorted images may cause a human observer fatique or an electronic tracker/seeker to fail. In this report a technique is presented where a smart image sensor is programmed to act as a video camera and at the same time as an exposure control device. An image sensor system, able to withstand laser jamming, can be built up using only a few components. Three special features are used in the implementation of the method. They are "Local and Global Adaptation", "Random Access" and "Variable Frame Rate". The technique may also be useful in other applications, for example, in a very fast exposure control device.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182