Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datoranalys för igensättningselement, IGK för RC90, belastad med luftstötvåg och splitter.

Datoranalys för igensättningselement, IGK för RC90, belastad med luftstötvåg och splitter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ågårdh Lennart, Laine Leo, Hansson Håkan, Bryntse Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-09-18
Rapportnummer: (FOA-R--98-00854-311)
Nyckelord Igensättningselement, luftstötvåg, splitter, MK-82, LS-DYNA, FEM, AUTODYN, protective element, IGK, blast, fragments, MK-82, FEM, Autodyn, LS-DYNA
Sammanfattning Beräkning av igensättningselementets kapacitet vad avser splitterbelastning samt förslag till utförande. Har beräknats med Autodyn2d. Dessutom har beräkning gjorts på respons av igensättningselement, IGK och tröskel, vid belastning av luftstötvåg, med hjälp av LS-DYNA. Förslag till modifiering av tröskel anges. Luftstötvågen motsvarar detonation av en 250 kg minbomb, MK-82, på 4 meters avstånd. Lasten är beräknad med hjälp av Autodyn2d.
Abstract Calculation of the fragment resistance of the protective element, IGK and suggestion of modifikation. The hydrocode Autodyn2d have been used in the analysis. The respons of the protective element, IGK with components were calculated for blast, with the FE-program LS-DYNA. Suggestions of modifications of the threshold are given. The blast corresponds to a 250 kgs general-purpose bomb, MK 82 mod 1. The loadcase is calculated with Autod n2d.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182