Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användarhandledning för duellsimulering mellan robot och fartyg.

Användarhandledning för duellsimulering mellan robot och fartyg. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Beckman Richard, Colbin David, Cöster Mathias, Malmström Dag N H
Ort: Linköping
Sidor: 60
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-10-22
Rapportnummer: (FOA-R--98-00856-616)
Nyckelord duellsimulering, motmedel, störskydd, sjömålsrobot, telekrig, duel simulation, ECM, ECCM, anti-ship missile, electronic warfare, 74, E7667
Sammanfattning För att öka kunskapen om och förståelsen för telekrigduellen hos marinens personal, mellan en radarmålsökande robot och ett fartyg, har FOA (Inst. 74) tillsammans med MTC, marinens taktiska centrum, utvecklat generiska simuleringsmodeller för ändamålet. Rapporten beskriver hur en duellsimuleringsmodell (Dsim) är uppbyggd och hur olika duellscenarion sätts upp och körs med simuleringsverktyget AVSL Graphic Modeller. Dessutom beskrivs hur gjorda simuleringar kan visualiseras mned programmet ACSL Vision. Tanken är att personer med begränsade förkunskaper om simuleringsmodellen och den aktuella datormiljön själva skall kunna använda aktuella datorer och köra duellsimuleringarna med hjälp av denna användarhandledning. Handledningen som beskriver generiska tänkbara telekrigduellscenarion är inte hemlig i sig. Först när aktuella systemdata för robot, fartyg och telekrigutrustning, förs in blir användarhandledningen hemlig. Simuleringsmiljön är DEC/Alpha/Unix.
Abstract FOA has together with MTC developed a generic simulation model intended to be used in order to increase the knowledge in the Swedish navy for electronic warfare (EW) in the duel between a radar surface-to surface missile and a ship. This report describes the structure of the generic duel simulation model and how different scenarios can be run with ACSL/GM. It also outlines how simulations can be visualised using ACSL Vision. The intention with this report is that persons, even with limited background knowledge about simulation models and computer systems, aided by the report should be able to handle the computers and run the simulation models by themselves. This report describes generic possible electronic warfare duel scenarios and will therefore not be classified/secret by itself. It is first when real system data for the missile, shp and EW equipment are included, the report will be classified.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182