Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Insatsplanering - kem : en hjälp till räddningstjänstens planering inför stora kemikalieolyckor.

Insatsplanering - kem : en hjälp till räddningstjänstens planering inför stora kemikalieolyckor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Håkan, Gullstrand Josefin, Seiman Matti
Ort: Umeå
Sidor: 48
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-10-29
Rapportnummer: (FOA-R--98-00858-990)
Nyckelord Planering, kemikalieolyckor, räddningstjänst, planning, rescue service, chemical accidents
Sammanfattning Syftet med arbetet har varit att ge en vägledning till fördjupad planering inför räddningstjänstinsatser vid stora kemikalieolyckor. Rapporten pekar på områden där planering bör ske inom röddningstjänstens egen verksamhet samt på ett antal andra organisationer där samverkan är nödvändig för att slutresultatet skall bli en optimal räddningsinsats. I rapporten finns ett exempel på en fördjupad insatsplan för ett mindre industriobjekt. Exemplet är avsett att ge andra räddningstjänster idéer om hur de själva kan planera för insatser mot bakgrund av den egna kommunens riskbild.
Abstract The purpose of this report has been to give resucue services guidance on more profound planning when it comes to the handling of major chemical accidents. It points out areas where planning is essentiala within the resuce service itself as well as areas where co-operation with other organisations is necessary in order to achieve an optimal result during rescue operations. The report contains an examaple of a rescue plan of a smaller industrial plant, which will provide rescue services with ideas for planning in the light of hazards in the very own community.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182