Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CB-studien. Konsekvenser av Försvarsmaktens ominriktning och förändrade regionala förhållanden i övrigt för civil ledning och samverkan på regional nivå. Alternativa sätt att lösa eller förändra civilbefälhavarens roll och uppgifter i fred, kris och krig om militärbefälhavaren utgår.

CB-studien. Konsekvenser av Försvarsmaktens ominriktning och förändrade regionala förhållanden i övrigt för civil ledning och samverkan på regional nivå. Alternativa sätt att lösa eller förändra civilbefälhavarens roll och uppgifter i fred, kris och krig om militärbefälhavaren utgår. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Ariane, Ekebjär Göran, Lindgren Rolf, Svensson Bo R
Ort: Stockholm
Sidor: 78
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-11-04
Rapportnummer: (FOA-R--98-00865-505)
Nyckelord Civilbefälhavare, Försvarsmaktens ominriktning, högre regional ledning, ledningsstruktur, länsstyrelse, Militärbefälhavare, organisation, samordning, samverkan, the changed structures of the Swedish Armed Forces, command and control, co-operation, co-ordination, county administrative board, the Director of Civilian Defence Region, the Regional Joint Commander, 14
Sammanfattning Civilbefälhavaren skall i fred verka för att försvarsberedelserna inriktas och samordnas inom den civila delen av totalförsvaret. I krig skall han på motsvarande sätt verka för att försvarsansträngningarna samordnas. för detta samverkar civilbefälhavaren med militärbefälhavaren. I rapporten redovisas ett antal förändringar som påverkar behovet av civilbefälhavaren - ny ledningsstruktur inom Försvarsmakten där militärbefälhavaren utgår som militär ledningsnivå, länssammanslagningar och ändrad ansvarsfördelning på regional nivå m.m. Som en följd av dessa förändringar och med principen om lika ledning i fred och krig - den s.k. ansvarsprincipen - föreslår vi att civilbefälhavaren upphör om militärbefälhavaren utgår. Vissa kvarvarande uppgifter fördelas på central nivå och på länsstyrelserna. Överstyrelsen för civil beredskap ges ökat ansvar för inriktning av beredskaps-, utbildnings- och övningsplanering.
Abstract The Director of the Civilian Defence Region (CB) is responsible for the preparations and co-ordinations of the civilian part of the Total Defence. He co-ordinates his work with the Regional Joint Commander (MB). This report gives an account of a number of changes that influence the neccessity of CB - a new command and control structure of the Swedish Armed Forces without MB, new county administrative boards and changes in regional responsibilities etc. As a consequence of these changes and the principle of the same command and control structure in peace and war, we suggest that CB ceases to exist if MB no longer exists. Some remaining tasks are divided between the government and the county administrative boards. The Swedish Agency for Civil Emergency Planning is given the responsibility to direct the planning of preparedness, training and exercises.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182