Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An experimental study of the smoke spread via ventilation ducts.

An experimental study of the smoke spread via ventilation ducts. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hägglund Bengt, Nireus Kjell, Werling Per
Ort: Stockholm
Sidor: 97
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-01-13
Rapportnummer: (FOA-R--98-00870-311)
Nyckelord Brand, brandexperiment, brandtryck, brandskydd, mekanisk ventilation, fire, fire tests, fire protection, mechanical ventilation
Sammanfattning Fullskaliga rökspridningsförsök gjordes för att studera spridningen av brandgaser och rök från ett brandrum till angränsande rum via det mekaniska ventilationssystemet. Såväl frånluftsventilation som från- och tilluftsventilation användes i försöken. Heptan användes som bränsle. Med ett skjutbart lock över bränsleytan tilläts brandens storlek öka som funktion av tiden. Även bränder med konstant bränslearea användes i försöken. Uppmätta storheter som redovisas i rapporten är temperaturer, tryckskillnader relativt utetrycket, gashastigheter samt syre- och kolmonoxidkoncentrationer i brandrummet. Framtagna experimentella data ska användas för jämförelse med zon- och CFD-modeller. Några jämförande studier mellan en enkel zonmodell och experimentella data redovisas i rapporten. Vid försöken konstaterades att ett frånluftssystem med fläkt i drift förhindrade spridningen av brandgaser och rök till angränsande utrymmen. Med ett mekaniskt från- och tilluftsystem i drift spreds brandgaserna förhållandevis enkelt till angränsande utrymmen. Rökspridningen skedde via tilluftskanalsystemet.
Abstract Full-scale smoke spread tests were performed with the fire room connected to adjacent spaces via ventilation ducts. Both exhaust and supply-exhaust ventilation systems were used in the tests. The fuel was heptane burnt in rectangular steel pans. The measured data presented are the temperature, pressure rise, gas velocities, oxygen and carbon monoxide concentration. The main purpose of the experimental work was to study the influence of pressure rise due to fire growth in a closed room on the smoke spread via ventilation ducts to adjacent spaces. Another purpose of the work was to generate experimental data to be compared with zone and computational fluid dynamics (CFD) models. With only the exhaust ventilation system running there was no spread of smoke to adjacent compartments. By running the exhaust ventilation system the risk of smoke spread to adjacent compartments via ventilation ducts may be reduced or even eliminated. However, with the supply-exhaust ventilation system running, it was seen from the tests that smoke was easily spread to adjacent compartments via the supply ventilation ducts. A simple zone model was used to compare the calculated results of temperature, mass flow and pressure rise with the measured data from two experiments. The comparison shows a reasonable agreement between calculated and measured data.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182