Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An investigation of Fabry-Perot fibre grating sensors.

An investigation of Fabry-Perot fibre grating sensors. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ågren Peter
Ort: Linköping
Sidor: 44
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-04
Rapportnummer: (FOA-R--98-00872-409)
Nyckelord 32, sensor, interferometer, fiberoptik, fiber Bragg-gitter, fibre optics, fibre Bragg gratings, E3026
Sammanfattning Denna rapport beskriver en experimentell och teoretisk analys av tre Fabry-Perot Fiber Gitter (FPFG) interferometrar som är tillverkade av IOF (Institutet för Optisk Forskning) i Stockholm. FPFG-interferometrarnas transmissiva egenskaper som funktion av töjning mättes och jämfördes med teoretiska beskrivningar baserade på modkopplingsteori. Den uppmätta karakteristiken uppvisade god samstämmighet med teorin, ehuru en av interferometrarna gav oväntat resultat. En metod för att öka fasupplösningen genom att använda två fasförskjutna FPFG-interferometrar testades. I detta fall befanns det optimala valet av gitterreflektion och fasförskjutning vara 23 procent respektive radianer, för att få optimal känslighet. Den relativa fasstabiliteten mellan två FPFG-interferometrar arrangerade på detta sätt är en kritisk parameter som undersöktes. Arrangemanget utsattes för töjnings- och temperaturvariationer varvid det observerades att den relativa fasen ändrades. Förslag på sätt att minska denna drift ges. Slutligen studerades polarisationseffekter. Resonansvillkoren hos FPFG-sensorerna befanns vara påverkade av fibrernas inneboende dubbelbrytning. Därför är det viktigt att ha kontroll på polarisaionen (t. ex. genom att använda polarisationsbevarande fibrer).
Abstract In this work three Fabry-Perot Fibre Grating (FPFG) interferometers, fabricated at the Institute of Optical research (IOF) in Stockholm, were tested and analysed. Their transmission properties as a function of strain were characterised and compared to theoretical derivations based on coupled-mode theory. The measured characteristics of the FPFG-interferometer were in good agreement with the theory, although one of the interferometers gave unexpected results. A method to provide increased phase resolution using two phase shifted FPFG-interferometers was tested. In this case the optimum choice of the grating reflection and the phase shift between the interferometers were found to be 23 percent and radians, respectively. The relative phase stability for the two interferometers in such an arrangement is a critical parameter which was investigated. The arrangement was subjected to strain and temperature variations and it was found that the relative phase changed. suggestions of ways to reduce this drift are given. Finally, polarisation effects were studied. It was found that the inherent fibre birefringence affected the resonance condition of the FPFG sensors. hence, polarisation control (i.e. polarisaion maintaining fibre) may be needed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182