Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A parallel version of IS-Lab and the NFEM model for wave-propagation in range independent fluid-solid media.

A parallel version of IS-Lab and the NFEM model for wave-propagation in range independent fluid-solid media. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Westerblom Tobias
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-11-25
Rapportnummer: (FOA-R--98-00878-409)
Nyckelord parallellprogrammering, MPI, message passing, vågutbredning, IS-Lab, NFEM, parallel computing, wave propagation
Sammanfattning En utvidgning av simuleringsverktyget IS-Lab för parallellexekvering under MPI - Message Passing Interface - på heterogena kluster av arbetsstationer beskrivs. En Master-Slave metod används för samordnandet av processerna i en parallell IS-Lab session, med Master-processen i förgrunden och Slav-processerna i bakgrunden. IS-Lab har berikats med en grundläggande uppsättning primitiver för utbyte av kommandon, variabler och matriser i klustret. Primitiverna används för att implementera en parallell version av NFEM modellen för aukustisk vågutbredning i avståndsoberoende fluid-solid media. Den parallella versionen av NFEM är baserad på Master-Slave konceptet och utnyttjar problemets och de underliggande algoritmernas höga grad av dataparallellism. En enkel Master-algorim för distribution av arbetet har implementerats och studerats i ett representativt beräkningsfall med ett kluster omfattande tio arbetsstationer av varierande ålder och typ. De uppmätta exekveringstiderna är mycket nära omvänt proportionella mot klustrets totala beräkningskapacitet.
Abstract An extension of the IS-Lab simulation tool to parallel execution on heterogeneous workstation clusters under the MPI message passing interface system is described. A Master-Slave concept is used to organize the processes in a parallel IS-lab session, with the Master process interactive and the Slave processes running in the background. IS-lab has been enriched with a basic set of primitives for communicating variables, matrices and commands between the processes of the cluster. The primitives are used to implement a parallel of the NFEM model for acoustic wave-propagation in range-independent fluid-solid media. The parallel NFEM is based on the Master-Slave concept, exploiting the high degree of data parallelism of the problem and the underlying algorithms. A simple Master algorithm for workload distribution is implemented and investigated in a representative application case, using a cluster of the workstations of varying ages and types. Execution times are observed to be roughly inversly proportional to the accumulated processor capacity of the cluster.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182