Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Triketo-RDX delrapport 1: Inledande syntesförsök.

Triketo-RDX delrapport 1: Inledande syntesförsök. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wellmar Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 8
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-11-13
Rapportnummer: (FOA-R--98-00879-310)
Nyckelord Triketo-RDX, nitrering, bensylering, hydrogenering, acylering, intration, benzylation, hydrogenation, acylation
Sammanfattning Syntesförsök mot triketo-RDX har utförts, dels utgåendes från cyanursyra och dels från tri-N-bensylerad cyanursyra. Samtliga försök som utförts enligt denna strategi har misslyckats i avseendet att målsubstansen ej har erhållits. Däremot har andra intressanta resultat erhållits, främst från nitrering av tri-N-bensylerad cyanursyra. Försök med en ny metod baserad på basisk nitrering av cyanursyra rekommenderas.
Abstract Synthetic attempts towards triketo-RDX has been performed using both cyanuric acid and tri-N-bezylated cyanuric acid as starting materials. All attempts performed according to this strategy have failed in the respect that the target molecule has not been available. On the other hand intersting results have been obtain especially from the nitrations of tri-N-benzylated cyanurie acid. Research on a new method based on nitration under basic conditions are recommended.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182