Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

1-F-NTO och iso-FOX-7(cis) delrapport 1: Inledande syntesförsök.

1-F-NTO och iso-FOX-7(cis) delrapport 1: Inledande syntesförsök. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wellmar Ulf, Latypov Nikolai
Ort: Stockholm
Sidor: 8
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-11-13
Rapportnummer: (FOA-R--98-00880-310)
Nyckelord F-NTO, alkalisalter, fluorering, i-FOX-7, pyrazindion, imidazol, nitrering, jodering, silylering
Sammanfattning Syntesförsök mot 1- -F-NTO och iso-FOX-7(cis) har utförts. Mot F-NTO har fluorering med F-TEDA-BF4 av torrt cesiumsalt av NTO provats. Denna strategi har inte varit lyckosam. Hydrat och solvat av andra alkalisalter av NTO har också framställts i sökandet efter ett lämpligt startmaterial. Strategin mot i-FOX-7 har varit att försöka applicera den typ av ringöppningsreaktioner som tidigare har resulterat i framställningen av FOX-7 (1,1-diamino-2,2-dinitroetylen) på lämpliga startmaterial (1,2,3,4-tetrahydro-2,3-pyrazindion och nitroimidazoler). Hitintills har inga försök mot målsubstansen gett resultat, men arbetet är inte avslutat. Fortsatta försök att applicera kiselkemi på 2,4,5-trinitroimidazol är en syntetisk möjlighet som kommer att utvärderas.
Abstract Synthetic attempts towards 1-F-NTO and iso-FOX-7(cis) have been performed. Towards F-NTO fluorination of dry ceasium salt of NTO with F-TEDA-BF4 has been tried. This strategy has not been succesful. Hydrates and solvates of other alkalisalts of NTO have also been prepared in the search for suitable startingmaterials. The strategy towards i-FOX-7 has been to apply the kind of ring-opening reactions that previously have resulted in the preparation of FOX-7 (1, 1 -diamino-2,2-dinitroethylene) on suitable startingmaterials (1,2,3,4-tetrahydro-2,3-pyrazindione and nitroimidazols). Up till now no attempts towards the target molecule has been succesful, but this work is not yet completed The applikation of silyl chemistry on 2,4,5-trinitroimidazol is one synthetic way that will be evaluated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182