Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Geometrisk pejlfelsanalys.

Geometrisk pejlfelsanalys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Falk Johan, Gustavsson Rolf
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-17
Rapportnummer: (FOA-R--98-00881-616)
Nyckelord 75, pejling, pejlfel, digital mottagarteknik, pejlgeometri, E7661, direction finding, angle or arrival estimation error, digital ESM systems
Sammanfattning För att simulera och visualisera hur en pejlkedjas noggrannhet i lägesbestämning av en sändare påverkas av pejlarnas placering har ett MatLab program skrivits. En enkel modell har använts som tillåter ett godtyckligt antal pejlar med olika noggrannhet i bäringsmätningen. För varje sändarposition beräknas ett område inom vilket sändaren säkert ligger, detta osäkerhetsområde färgkodas och presenteras grafiskt. Möjlighet finns att överlagra resultatet på en kartbild. Beräkningen av osäkerhetsområdet sker endast utifrån den givna pejlgeometrin, ingen hänsyn tas till topografi och vågutbredning. Rapporten beskriver den modell som programmet använder sig av och innehåller även installationsanvisningar och användarinstruktioner. Huvuddelarna av programmet har kompilerats för att förkorta beräkningstiden. Det kompilerade programmet är körbart under Windows 95 eller Windows NT. För användning på andra system finns även en okompilerad version. Båda programversionerna kräver MatLab 4 (eller högre).
Abstract To simulate and visualise how different configurations of a direction finding (DF) network will affect the accuracy of geolocation of a transmitter a MatLab program has been developed. A simple model that allows an arbitrary number of DF-stations, each one with its own DF accuracy, has been used. For each transmitter location an area in which the transmitter is certain to be is calculated, these areas of uncertainty are colour coded and presented graphically. It is also possible to use digitised map as a background to the presented result. The areas of uncertainty are calculated from the geometry of the DF network and each transmitter location, without any considerations to topography and other wave propagation aspects. The report describes the model used in the program and also contains instructions for installation and use of the program. To spead up the program the main part has been compiled, To run the compiled program a PC with Windows 95 or Windows NT is needed. The original version, that is not compiled, is available for usage with other systems. Both program versions require MatLab 4 (or higher).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182