Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Avdelningen för Styrning, material och undervattenssensorer. Årsredovisning 1997.

Avdelningen för Styrning, material och undervattenssensorer. Årsredovisning 1997. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rikberg Anne-Marie, Norrbrand Eva (eds.)
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-03
Rapportnummer: (FOA-R--98-00882)
Nyckelord Styrning, modellering, simulering, material, undervattensteknik, guidance, modelling, simulation, materials underwater technology
Sammanfattning FOAs avdelning för Styrning, material och undervattenssensorer bedriver kvalificerad forskning och teknisk utveckling inom många områden av vital betydelse för Sveriges totalförsvar. Undervattensområdet, styrda vapen, signaturanpassningsteknik samt modellering och simulering är några av avdelningens forskningsområden. Försvarsmakten är den största kunden. Andra kunder är Försvarets materielverk och Överstyrelsen för civil beredskap liksom Utrikes- och Försvarsdepartementen. Den kunskap som tas fram skall också användas för det övriga samhällets behov om detta är lämpligt. Denna årsrapport avser att belysa främst de kompetenser som avdelningen har och hur dessa utvecklats under verksamhetsåret. Detta görs bl a genom exemplifiering av verksamhet och resultat i de projekt som avdelningen medverkar i. Avdelningens fem institutioner är de kompetensbärande forskningsenhetema och redovisningen följer alltså denna indelning.
Abstract The Division of Guidance & Control, Materials and Underwater Sensors at the Defence Research Establishment (FOA) conducts high-quality research and technical development within several areas of major significance to the Swedish Total Defence. Underwater sensors and weapons, guided weapons, signature control as well as modelling and simulation are some research areas in which this Division is active. The Armed Forces is the largest customer, other customers are the Defence Materiel Administration (FMV), the Swedish Agency for Civil Emergency Planning (ÖCB) as well as the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of Defence. In appropriate cases the knowledge and results achieved are also being used in other fields of the society. The main object of this Annual Report is to give an overview of the research competences at the Division o Guidance & Control, Materials and Underwater Sensors and their development during the year. For this purpose we have examplified some activities and results from the research projects in which the Division is taking part. The five departments of the Division form the compentence-holding research units and therefore the overview follows that partition.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182