Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hur farlig är en ishall med ammoniak? Beräkningar av riskavstånd vid vådautsläpp av ammoniak samt hur stora byggnader påverkar spridningen av gaser.

Hur farlig är en ishall med ammoniak? Beräkningar av riskavstånd vid vådautsläpp av ammoniak samt hur stora byggnader påverkar spridningen av gaser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Håkan, Burman Jan, Thaning Lennart, Winter Stellan
Ort: Umeå
Sidor: 31
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-20
Rapportnummer: (FOA-R--98-00885-990)
Nyckelord Ammoniak, riskavstånd, ishallar, ammonia, risk distance, ice-hockey arenas
Sammanfattning Rapporten behandlar riskerna kring ishallar och hur stora byggnader inverkar på spridningen av gaser. Utgångspunkten är utsläpp av ammoniak vid ishallar. Beräkningarna visar att utsläpp som sker inomhus i kylmaskinrum ger små konsekvenser för människor i omgivningarna. Vid utsläpp som sker utomhus förkortas riskavståndet som följd av den turbulens som skapas av den stora byggnaden. Jämfört med motsvarande utsläpp i fritt fält reduceras riskavståndet till hälften eller mindre. Utsläpp av ammoniak från en kylanläggning i en ishall medför i de flesta fall riskavstånd på upp till 100 meter. För räddningstjänstens insatsplanering innebär det att svåra skador på människor, p g a ammoniakexponering, endast kan förväntas i ishallens närmaste omgivning.
Abstract The report delas with the influence of large buildings on the consequences of of accidental releases of ammonia from ice-hockey arenas. Calculations show that an indoor release is not hazardous to people outside the building. When a release occurs outdoors, the risk distance is reduced as a result of the influence exerted by the large building. When compared to a release in oepn field, the reduction is 50 % or more. The risk distance from an accidental release of cooling-media from an ice-hockey arena equipped with modern ammonia-based cooling system is hardly ever more than one hundred metres. The conclucsion is that the rescue services, when planning, need not anticipate any severe injuries to people exposed to ammonia beyond that distance.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182