Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ekonomisk brottslighet - ett framtida forskningsområde?

Ekonomisk brottslighet - ett framtida forskningsområde? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jarlsvik Helén, Karpaty Patrik
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-01-14
Rapportnummer: (FOA-R--98-00887-180)
Nyckelord ekonomisk brottslighet, framtida forskningsområden, ekonomisk och säkerhetspolitisk forskning, economic crime, future fields of research, economic and security-policy research
Sammanfattning Med det kalla krigets slut ökade det politiska och akademiska intresset för icke-militära hot. Miljöförstöring, migration och terrorism diskuterades i säkerhetspolitiska termer. Ekonomisk brottslighet, som föreliggande rapport uppmärksammar, nämndes däremot sällan i dessa sammanhang. Intresset för ekonomisk brottslighet var större i dess egenskap av att vara ett rent samhällsekonomiskt problem. Föreliggande rapport, som finansierats av FOA:s innovationsråd, tar sin utgångspunkt i de säkerhetspolitiska studier som behandlar olika typer av icke-militära hot samt de utredningar och rapporter som diskuterar ekonomisk brottslighet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Rapporten syftar till att undersöka om det kan finnas ett, för FOA, intressant forskningsområde i gränslandet mellan ekonomisk forskning om ekonomisk brottslighet och säkerhetspolitisk forskning om en vidgad hotbild. Efter en genomgång av problemet ekonomisk brottslighet, inklusive en presentation av ett antal metoder för att studera framtiden, följer en genomgång av orsakssamband och teorier. Därefter diskuteras de lång- och kortsiktiga effekter som ekonomisk brottslighet kan förväntas resultera i samt eventuella säkerhetspolitiska kopplingar. Mot bakgrund av denna genomgång presenteras avslutningsvis ett antal framtida intressanta forskningsområden.
Abstract The end of the Cold War was followed by an increasing interest in non-military threats. Environmental pollution, migration and terrorism were discussed in terms of threats to national security. Economic crime, the focus of this report, was rarely, however, mentioned in this context. Politicians and analysts highlighted it more as a general societal problem. This report, which has been financed by "Innovation Board" at the Defence Research Establishment, will have as a reference security-policy studies, that have non-military threats as a central theme, and economic reports and studies, that discuss economic crime as a societal problem. The purpose of the study is to investigate whether the borderline between economic research on economic crime and security-policy research on a widening security agenda could become an interesting future field of research for the Defence Research Establishment or not. After an initial presentation of the concept of economic crime itself, including an overview of various methods to study the future, there is a survey of theories and models, followed by a discussion on the short- and long-range effects of economic crime. A chapter deals specifically with effects of security-policy concern. With this presentation as a basis some future fields of research are presented at the end.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182