Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A water-ricochet model.

A water-ricochet model. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-11-11
Rapportnummer: (FOA-R--98-00893-310)
Nyckelord Rikoschett, modell, vätskemålyta, ricochet, model, fluid target
Sammanfattning En analytisk modell föreslås för beräkning av en eventuell rikoschett med en projektil som träffar en vatten- eller sandyta. En sådan modell behövs som en liten (men väsentlig) del av stora datorprogram för värdering av verkan och sårbarhet vid bekämpning av komplexa mål. Det "vetenskapliga" sättet att studera detta problem är att använda hydro-dynamiska koder för att lösa Navier-Stokes´ ekvationer för flödet omkring projektilen, men dylika beräkningar är (förmodligen) alltför omfattande för att kunna genomföras i ett värderingsprogram med vilket åtminstone säg 1000 Monte Carlo simuleringscykler behövs för att fastställa verkan och sårbarhet. Hydro-dynamiska koder kan givetvis nyttjas till att undersöka giltigheten av den analytiska modellen, men det är troligen bättre att göra detta experimentellt.
Abstract An analytical model for the calculation of the eventual ricochet of a projectile impacting a water (or sand) surface is proposed. Such a model is required as a small (but important) part of large computer programs for assessment of effect and vulnerability of complex targets. The "scientific" approach to this problem is to use hydro-dynamic codes and solve Navier-Stokes´ equations for the liquid flow around the projectile, but such calculations are (probably) to extensive to be carried out in an assessment program with which at least say 1000 Monte Carlo simulation cycles are needed to establish the effeet and the vulnerability. Hydro-dynamic code calculations may of course be used to investigate the validity of the analytical model, but it is probably better to do this experimentally.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182