Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A novel stealth radio concept based on a direct sequence system and using filtered spreading codes.

A novel stealth radio concept based on a direct sequence system and using filtered spreading codes. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Borgström Anna
Ort: Linköping
Sidor: 52
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-17
Rapportnummer: (FOA-R--98-00895-504)
Nyckelord smygradio, LPI, LPD, direktsekvenssystem, spridningskod, signaldetektorer, Stealth radio, direct sequence, spreading code, hostile detectors, 72, E7002
Sammanfattning Inom FOA, institutionen för informationsöverföring, har det under flera år forskats kring smygegenskaperna hos radiosignaler. Som en del av detta projekt har ett nytt koncept, en variant på den kända direktsekvensmetoden utvecklats. Denna metod förmodades ha förbättrade smygegenskaper. Detta system patentsöktes 1995 i ett flertal länder och är idag sålt till L.M. Ericsson AB. Denna rapport summerar flera av forskningsresultaten som gjorts inom projektet sedan 1995. Den nyutvecklade spridningskoden och dess egenskaper presenteras samt två olika system som bygger på den. Dessa system är presenterade i detalj och deras smygprestanda är mycket bra jämfört med ett vanligt direktsekvenssystem. Denna prestanda är jämförd genom simuleringar i MATLAB och redovisas i form av ett flertal plottar och jämförelsen görs för några vanliga signaldetektorer. Förutom smygegenskaperna diskuteras en del kring andra för- och nackdelar med systemen. Dessutom tar rapporten kort upp ytterligare två liknande system. Ett av dessa system är utvedklat inom projektet och ett är utvecklat och patentsökt i Sydafrika.
Abstract At FOA, Department of Communications Systems, a research project on stealth properties of radio signals has been going on for several years. As part of this project, a novel radio concept was invented, a variant on the well known direct sequence technique, and it was expected to improve the stealth properties. We applied for a patent on this system in 1995 in several countries and it is now sold to L.M. Ericsson AB. This report summarizes many of the results that have been derived in this project since 1995. We present the new spreading code and its properties together with descriptions of two possible applications. Both these applications are shown to have good stealth properties compared to a normal direct sequence system. The comparison is done by simulations in MATLAB and shown in various plots and is evaluated for some usual hostile detectors. Also, some other properties of these systems are discussed. Furthermore, two similar systems are presented, one developed in our project as a variant on the patented system and one developed in South Africa with a slightly different approach.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182