Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Teknisk strategisk studie av digitala slagfältet delrapport 2 - framtida konflikters karaktär.

Teknisk strategisk studie av digitala slagfältet delrapport 2 - framtida konflikters karaktär. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Jan-Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-03
Rapportnummer: (FOA-R--98-00899-201)
Nyckelord konflikter, scenarier, future conflicts, scenarios, 14
Sammanfattning Rapporten redovisar en bred bild av möjliga framtida konflikter som underlag för en teknisk-strategisk studie (TSS-studie) av "Det digitala slagfältet". Bedömningar redovisas beträffande utvecklingen av faktorer som kan komma att starkt påverka framtida konflikters karaktär. Med dessa faktorer som bakgrund ges sedan korta exemplifierande skisser av konflikter, som kan ha relevans för svenskt försvar.
Abstract A spectrum of possible future conflicts is discussed, as a basis for a study of the concept of the digital battlefield. Important determining factors are listed and discussed. Against that background short conflict scenarios, of potential relevance for the Swedish defence, are developed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182