Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Binära explosivämnen: Delrapport 1. En Inledande litteraturstudie.

Binära explosivämnen: Delrapport 1. En Inledande litteraturstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergman Helena
Ort: Stockholm
Sidor: 10
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-11-20
Rapportnummer: (FOA-R--98-00900-310)
Nyckelord Binära explosivämnen, flerkomponentsprängämnen, låg känslighet, binary explosives, low sensitivity
Sammanfattning För att undersöka möjligheten att på ett billigt och säkert sätt ta fram flerkomponentssprängämnen för fördröjande och förstörande fältarbeten, har en mindre litteraturundersökning genomförts. Egenskaper som eftersträvas är: lagringsbeständighet, transporterbarhet, låg känslighet, pumpbarhet och lågt pris. Rapporten ger exempel på olika flerkomponentsystem.
Abstract To study the possibilities of making inexpensive and safety binary explosives for countermobility and demolitions, a literature survey has been carried out. Wanted characteristics for the explosives are: low cost, high energy, long-term storable, low sensitivity and pourable. The report gives some examples of different systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182