Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Development of detection techniques for the Swedish noble gas sampler.

Development of detection techniques for the Swedish noble gas sampler. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ringbom Anders
Ort: Umeå
Sidor: 25
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-11-27
Rapportnummer: (FOA-R--98-00905-862)
Nyckelord CTBT, radiozenon, beta-gamma koincidens, MCNP, 85Kr (85 in upper index), radioxenon, beta-gamma coincidence
Sammanfattning Rapporten innehåller en kort översikt över de radioaktiva egenskaperna hos de ädelgasisotoper som är relevanta för monitering av nukleära aktiviteter. Dessutom beskrivs kortfattat de system för ädelgasdetektion som finns idag. En 4phibetagammma-detektor som skall användas i den automatiska versionen av det svenska systemet för ädelgasinsamling beskrivs. Monte Carlo (MCNP) beräkningar av den totala gamma- och betadetektionseffektiviteten hos olika detektorkonfigurationer har utförts, tillsammans med uppskattningar av den resulterande minsta detekterbara koncentrationen (MDC). Det uppskattade MDC-värdet för de dominerande gammasönderfallen från 133gXe (81 keV) och l35gXe (250 keV) är 0.3 mbql/m3 i båda fallen. Detta är en faktor tre lägre än den detektionsgräns som satts upp som krav för en insamlingsstation ingående i det nätverk som skall övervaka det fullständiga provstoppsavtalet (CTBT). Möjligheten att modifiera systemet för detektion av 85Kr diskuteras också i rapporten.
Abstract A short review on the radioactive properties of noble gas isotopes relevant for monitoring of nuclear activities is given, together with a brief discussion of the existing systems for detection of radioactive noble gases. A 4phiBeta gamma detection system to be used in the automatic version of the Swedish noble gas sampling device is described. Monte Carlo (MCNP) calculations of the total gamma and beta efficiency for different detector designs have been performed, together with estimates of the resulting minimum detectable concentration (MDC). The estimated MDC values for detection of the 133gXe 81 keV and the 135gXe 250 keV gamma lines are around 0.3 mBq/M3 in both cases. This is a factor of three lower than the detection limit required for a sampling station in the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) monitoring network. The possibility to modify the system to detect 85 Kr is also discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182