Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förberedelser inom el och tele inför millennieskiftet. Lägesbeskrivning.

Förberedelser inom el och tele inför millennieskiftet. Lägesbeskrivning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Camilla, Broberg Wulff Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-28
Rapportnummer: (FOA-R--98-00909-240)
Nyckelord Y2K, år 2000-problemet, millennieskifte, elförsörjning, telekommunikation, vitala funktioner, organisationsberedskap, civil beredskap, the millennium bug, the turn of the millennium, power supply, telecom, organisational preparedness, civil preparedness, 14
Sammanfattning I denna rapport görs en beskrivning av elförsörjningen och telekommunikationens förberedelsearbete inför millennieskiftet. Underlaget har i huvudsak inhämtats under sommaren 1998. I jämförelsen har fem faktorer använts: ansvar, kompetens, samordning, uppföljning/kontroll och incitament. Underlaget har hämtats dels från artiklar, rapporter och information på Internet, dels genom samtal med representanter från 2000-delegationen, Statskontoret, Svenska kraftnät, Sveriges Elleverantörer och Elforsk AB. El- och telesystem är vitala delar av infrastrukturen. De har hittills hanterats olika med hänsyn till år 2000-problemet. Svenska kraftnät är en aktiv part i förberedelsearbetet medan Post- och Telestyrelsen har intagit en mer avvaktande hållning. Bägge har av regeringen utpekats att ha särskilt ansvar för 2000-problemet. För att få en uppfattning om arbetsläget inom telekommunikationsområdet får man följa framför allt Telia AB:s och ett fåtal andra aktörers arbete. Inom elsystemet är antalet aktörer fler som har en samarbetsorganisation där millennieskiftesproblematiken tas upp.
Abstract The power supply and telecommunications systems are vital sectors of the physical infrastructure of industrialised nations such as Sweden. The technical problems associated with the transition to the year 2000 must not endanger their operation. The overall responsibility as concerns the Year 2000 problem has been given to two organisations: The Swedish National Grid and the National Post and Telecom Agency respectively. The Swedish National Grid seems to be the more proactive of the two organisations. An interorganisation working group ("Power in the Year 2000") has been set up in the power supply sector. There is no corresponding working group for the telecommunications sector. In other words, co-operation seems to be more developed in the power supply sector. The report is based on information gathered in the summer of 1998. Written documents, Internet information as well as interviews have been used. We recommend that the activities within the power supply and telecommunications sectors be more closely monitored during 1999 and part of the year 200+0. We suggest that the main telecommunications operator (Telia) be selected for monitoring. Within the power supply sector we suggest that the central agent The Swedish National Grid be monitored together with the inter organisation working group.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182