Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A method for determination of 90Sr in vegetation.

A method for determination of 90Sr in vegetation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nygren Ulrika
Ort: Umeå
Sidor: 10
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-20
Rapportnummer: (FOA-R--98-00911-861)
Nyckelord 90SR, vegetation, extraktionskromatografi, 90Sr (90 in upper index), extraction chromatography
Sammanfattning Rapporten beskriver en metod för bestämning av 90Sr i vegetation. Metoden bygger på att proverna våtförbränns och att Sr separeras från provmatrisen med oxalatfällning och extraktionskromatografi. Tillväxt av 90Y inväntas varefter Y separeras från Sr och 90Y mäts i en proportionaldetektor. Metoden har använts på två referensmaterial och resultaten av 90Sr stämmer överens med rekommenderade värden. Metoden har även använts på 20 prover av blåbärsris och medelutbytet för Sr var 74 %.
Abstract This report describes a method for determination of 90Sr in vegetation. The method consists of wet-aching the samples and separating Sr from the sample matrix by oxalate precipitation and extraction chromatography. 90Y ingrowth is awaited after which Y is separated from Sr and 90Y measured in a proportional counter. The method has been applied on two reference materials and the 90Sr results agree well with the recommended values. The method has also been used on 20 samples of blueberry twigs and the mean recovery of Sr was 74 %.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182