Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flexibla skydd - verksamheten 1998.

Flexibla skydd - verksamheten 1998. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ågårdh Lennart, Hansson Håkan, Laine Leo
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-04
Rapportnummer: (FOA-R--98-00913-311)
Nyckelord Modellering, betong, höga töjningshastigheter, konventionell vapenverkan, modelling, concrete, high strain rates, conventional weapons, effects
Sammanfattning I rapporten presenteras modellering och simulering av konventionell vapenverkan på betong och armerade betongkonstruktioner i ett forskningsprojekt benämnt "Flexibla skydd". Syftet med projektet var att erhålla kompetens att bedöma skyddsförmågan i transportabla och anpassningsbara skyddskonstruktioner. Rapporten innehåller följande kapitel: Introduktion: Presenterar definitioner, svårigheter och möjligheter med modellering av belastning och material för hydrokoder vid simulering av konventionell vapenverkan. Litteraturöversikt: Presenterar aktuell och relevant litteratur, som använts som underlag för studier och forskning. Materialmodellering: Konstitutiva ekvationen i tredimensionella kontinuummekaniska modeller. Erfarenheter från användning av olika materialmodeller vid simulering av olika belastningssituationer. Strukturmodellering: Simulering av explosionsbelastning mot plattor i stötvågstub. Jämförelse mellan olika materialmodeller. Simulering av perforation med splitter genom armerade betongplattor. Penetration av artillerigranater i höghållfast betong. Jämförelse med tidigare utförda experiment. Sammanfattning: Erfarenheter som vunnits från forskningsprojektet sammanfattas. Slutsatsen av undersökningen är att mera forskning krävs för att kunna kvantifiera responsen från material under extrema förhållanden. Detta gäller speciellt betong.
Abstract In the report modelling and simulations of the effect of conventional weapons on concrete and reinforced concrete structures within the research project "Flexibla skydd" are presented. The purpose with the project was to obtain competence to estimate the protective effect of transportable and adjustable protective elements. The report contains the following chapters: Introductory: Presents definitions, difficulties and possibilities with modelling loads and materials in hydrocodes in the simulation of conventional weapons effect. Literature survey: Presents actual and relevant international papers and text-books on which studies and investigations performed in the project are based. Material modelling: Constitutive equations in the three dimensional stress space are overviewed in the Appendix. Experiences from the use of various material models in simulations of various loading situations are presented. Structural modelling. Simulations of blast loadings against concrete slabs in the shocktube. Comparisons between different material models. Perforation of reinforced concrete slabs with fragments. Penetration of artillery shells in high performance concrete. Comparisons with earlier performed experiments. Summary: Experiences gained from the research project are summarised. The conclusion from the investigation is that more research is needed to quantify the response from materials under extreme conditions. This is especially true for concrete.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182