Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av koherenta laserradarsystem baserade på 1,55 µm halvledarlasrar i försvarstillämpningar.

Utvärdering av koherenta laserradarsystem baserade på 1,55 µm halvledarlasrar i försvarstillämpningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Christer, Letalick Dietmar
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-17
Rapportnummer: (FOA-R--98-00917-408)
Nyckelord 32, coherent laser radar, semiconductor laser, range finder, koherent laserradar, halvledarlaser, avståndsmätare, E3604
Sammanfattning FOA har utvecklat och utvärderat smygande koherenta halvledarlasersystem (FMCW) för både avstånds-/hastighetsmätning och vibrometri. Speciellt har brus, signal-brus-förhållande, frekvensmodulering och inverkan av den begränsade koherenslängden studerats experimentellt. Även olika systemlösningar har studerats. Resultaten tyder på en stor potential för dessa system i en mängd tillämpningar, både civilt och militärt. I denna rapport redovisas utvärderingen av FMCW-lasersystem baserade på halvledarlaser i ett antal tillämpningar, med hänsyn tagen till dagens begränsningar i form av uteffekt och koherenslängd. Huvudsakligen har vi koncentrerat oss på tillämpningar där räckvidden vid markytan ligger på omkring 2 km, vilket kräver en lasereffekt på 1 W för en mättid på 0,1 s. I tillämpningarna läggs ett mycket stort värde i den viskande egenskapen. Exempel på tillämpningar är avståndsmätning för luftvärn och pansarvärn samt vibrometri för måligenkänning.
Abstract FOA (Defence Research Establishment) has developed and evaluated covert coherent semiconductor laser systems (FMCW) for ranging, velocimetry and vibrometry. In particular, noise, signal-to-noise ratio, frequency modulation and the implication of the limited coherence length have been studies eperimentally. Various system designs have also been studied. The results indicate a large potential for these systems in a number of applications, both military and civilian. In this report, evaluations of semiconductor laser based FMCW systems, considering limitations such as output power and coherence length, in a number of applications are presented. essentially, we have concentrated applications where the range at ground is about 2 km, which requires a laser power of 1 W for an integration time of 0.1 s. In the applications, the covert (wispering) characteristic is of great value. Examples of applications are range finding for anti-aircraft defence and anti-tank weapons, and vibrometry for target recognition. Also, application specific needs, such as, e.g., range resolution, update frequency, and its implications on FMCW systems regarding laser output power etc., are presented in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182