Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Low-frequency slow-wave dispersion computations by compound-matrix propagation.

Low-frequency slow-wave dispersion computations by compound-matrix propagation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ivansson Sven
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-08
Rapportnummer: (FOA-R--98-00921-409)
Nyckelord Fluid-solid medium, propagator-teknik, deltamatris, förlust av numerisk precision, undervattensakustik, seismologi, plattakustik, propagator technique, compound matrix, loss of numerical precision, cancellation effects, underwater acoustics, seismology, plate acoustics
Sammanfattning Långsamma moder för vilka fashastigheten går mot noll då frekvensen går mot noll existerar i vissa avståndsoberoende fluid-solid medier. De långsamma moder för vilka modvågtalet går mot noll med frekvensen kan bestämmas genom en asymptotisk analys av dispersionsfunktionen. Det visar sig att endast vissa potenser av frekvensen är möjliga för det asymptotiska avtagandet av fashastigheten då frekvensen går mot noll: 1/3, 1/2, 3/5 ocil 2/3. För att undersöka noggrannheten av de asymptotiska prediktionerna beräknas dispersionskurvor med propagatorteknik för medier bestående av homogena fluid- och solid-skikt. Emellertid uppträder kancellationseffekter för elementen i de ingående deltamatris-propagatorerna för solidskikten, vilket försämrar den numeriska noggrannheten. Med ledning av den asymptotiska tillväxten av dessa deltamatris-element härleds kancellationsfria uttryck för tillämpning på långsamma moder vid låg frekvens. De bidrag som orsakar den försämrade noggrannheten elimineras analytiskt. Som en tillämpning av de nya uttrycken görs en numerisk fallstudie, som leder till vissa hypoteser rörande förbättrade estimat för fashastighetens frekvensberoende för de långsamma moderna.
Abstract Slow modes such that the horisontal slowness tends to infinity as the frequency tends to zero exist in certain laterally homogeneous fluid-solid media. Those slow P-SV modes for which the horisontal wavenumber tends to zero with the frequency can be characterized by an asymptotic analysis of the dispersion function. It turns out that only certain powers of frequency are possible for the asymptotic increase of the horisontal slowness as the frequency tends to zero: -1/3, -1/2, -3/5, and -2/3. In order to investigate the accuracy of the asymptotic predictions, computations of dispersion curves by propagator techniques are attempted for media composed of homogeneous fluid and solid layers. However, loss of numerical precision by cancellation effects appears for the elements of the solid-layer compound-matrix propagators that are involved. Guided by the asymptotic growth of these compound-matrix elements, cancellation-free expressions are derived for applications to the slow modes at very low frequencies. The harmful contributions causing loss of numerical precision are eliminated analytically. As an application of the new expressions, a numerieal case study is performed leading to conjectures about the next-to-leading terms in low-frequency asymptotic expansions of the slow-mode modal slownesses.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182