Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Characterisation of suphur mustard-glutathione conjugates by LC/Electrospray-MS and 1H NMR.

Characterisation of suphur mustard-glutathione conjugates by LC/Electrospray-MS and 1H NMR. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Gustav, Axelsson Anna-Karin, Fredriksson Sten-Åke, Rittfeldt Lars, Trogen Lars
Ort: Umeå
Sidor: 10
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-25
Rapportnummer: (FOA-R--98-00922-864)
Nyckelord Senapsgas, glutation, bis(2-kloroetyl)sulfid, HPLC, LC/MS, elektrospray, MS/MS, NMR, S-(2-(2-hydroxietyltio)etyl)glutation, bis(2-(glutationyl)etyl)sulfid, bis(2-chloroetyl)sulfide, S-(2-(2-hydroxietyltio)etyl)glutathione, bis(2-(glutationyl)etyl)sulfide, sulphur mustard, glutathione
Sammanfattning Inkubering av homogenat från lungvävnad med senapsgas, bis(2-kloretyl)sulfid, visade i huvudsak två konjugat av glutation(gamma-L-glutamyl-L-cysteinyl-glycin). Produkterna separerades med HPLC och strukturbestämdes med masspektrometri (MS) och kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR). Strukturanalysen avslöjade att följande föreningar hade bildats: S-(2-(2-hydroxietyltio)etyl)glutation och bis(2-(glutationyl)etyl)sulfid. Kollisionsinducerad dissociation av den protonerade molekyljonen leder till avspjälkning av 75 och 129 amu, vilka är karakteristiska för glutationkonjugat. Intensiva produktjoner vid m/z 105 och m/z 137 kunde visas komma från senapsgasenheten och kan användas för att spåra glutationkonjugat mellan senapsgas och GSH i biologiska prover med MS/MS.
Abstract After incubation of homogenates from rat lung tissue with suphur mustard, (bis(2-chloroethyl)sulphide), two major glutathione(gamma-L-glutamyl-L-cysteinyl-glycine) derived products were formed. The products were separated by high performance liquid chromatography (HPLC) and subjected to structural analysis using mass spectrometry (MS) in electrospray (ES) ionization mode and nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR). Results from the structural analysis revealed the following compounds: S-(2-(2-hydroxyethylthio)ethyl)glutathione and bis(2-(glutathionyl)ethyl)sulphide. Collision induced dissociation of the protonated molecular ion results in the losses of 75 and 129 amu, which are characteristic fro glutathione conjugates. Intense product ions at m/z 105 and m/z 137 could be assigned to the sulphur mustard moiety and can be used for monitoring of sulphur mustard glutathione conjugates by MS/MS.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182