Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användning av dynamiska luftvärnsrobotmodeller i PLA.

Användning av dynamiska luftvärnsrobotmodeller i PLA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson MajBritt
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-01-12
Rapportnummer: (FOA-R--98-00923-616)
Nyckelord Robotmodeller, PLA, undvikande av luftvärn, missile models, avoiding an air defence system
Sammanfattning Inom FOAs projekt Teknisk Hotsystemanalys finns ett antal detaljerade, dynamiska hotrobotmodeller användbara som värderingsverktyg vid tekniska duellstudier mellan våra system och potentiella hotrobotsystem. Inom projektet görs sedan några år en satsning på att öka användbarheten av modellerna i mer taktiska sammanhang liksom i utbildningssyfte. Denna studie syftar till att undersöka om befintliga luftvärnsrobotmodeller kan kopplas ihop med PLA som ett stöd vid utvärdering av genomförda attackuppdrag och/eller vid taktikutveckling. Denna metodstudie visar att Teknisk Hotsystems robotmodeller kan kopplas ihop med riktigt flugna flygbanor och PLAsimulatorn och att detta ger nya kunskaper. En återstående frågeställning är om denna hopkoppling behöver vara "on-line" eftersom hopkoppling ofta medför en mer okontrollerbar användning än vad separata modeller ger. De faktorer som vid simuleringarna visade sig betydelsefulla var terräng, kunskaper om robotens täckningsområde, undvikande av rakbanor, sensorföljningsavbrott genom avhakning samt undanmanövrer. Simuleringarna visade att enstaka undanmanövrer eller enstaka avhakningar oftast är ganska effektlösa. I vissa fall kan de till och med underlätta för roboten att träffa. Istället krävs flera undanmanövrer och längre perioder av avhakningar och då gärna i kombination med undanmanövrer för att få roboten att missa. Metodförsöket visar därmed att modellerna är användbara vid värderingar av denna dynamiska typ av problem. Inte minst visade de på betydelsen av att telekriginsatser i de flesta fall måste kombineras med undanmanövrer för att ge god effekt. Simuleringarna visar också att för att i taktiska fall studera risken för luftvärnsrobotinsats generellt, dvs om robotavfyring över huvud kan göras, räcker det oftast med förenklade, tabellmässiga beskrivningar av täckningsområden och terränganalyser. För att studera motverkan efter robotavfyrning behövs däremot noggrannare dynamiska modeller. Behovet av fortsatt arbete för att göra hotrobotmodellerna mer användbara i taktiska sammanhang kan sammanfattas med att det bör göras betydligt fler körningar med flybanor som är mer realistiska.
Abstract In the FOA project Technical Threat Analysis there are a number of dynamic threat missile models useful for one-on-one technical assessment between our systems and potential threat systems. Resent efforts have been made to make the models more useful for tactical purposes and for training. This is a study to see if these models could be useful in the Royal Swedish Air Force model for tactical planning (PLA) as a tool for assessment of accomplished attack missions and/or tactical planning. This study shows that the models can read real flown flightpaths and paths from the PLA-model and that it is useful to use the models together. One important issue to think about is if it is necessary to do this on-line because this often means a more uncontrollable use of models than to use them separately. The factors that are important to avoid an air defence missile are, according to simulations, terrain, knowledge of the missile range, avoidance of straight paths, ECCM to make the sensor lose its track and manouevers. One manouever or one lost track is not sufficient. In some cases the missile even gets an better chance to hit when the aeroplane makes a manoeuvre. This study shows that these models are useful when solving this sort of dynamic problems. The simulations also point out the fact that ECCM must be combined with manoeuvres to be most effective. The simulations show that simple models and terrain analysis is enough for tactical studies of the risk of being engaged by an air defence system. To study avoidance of an air defence missile after firing, you need detailed dynamic models. The need of continued work to make the models more useful for tactical purposes can be summarised as there ought to be made many more simulations with more realistic flight paths.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182