Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Grafisk metod för beräkning av relativ IR-målyta på JAS 39.

Grafisk metod för beräkning av relativ IR-målyta på JAS 39. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ahlberg Simon
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-20
Rapportnummer: (FOA-R--98-00924-408)
Nyckelord projicerad målyta, signalfluktuationer, IR-signatur, projected target area, signal fluctuations, IR signature
Sammanfattning Vid mätningar av IR-signaturen hos JAS 39 Gripen har fluktuationer i signalen noterats. Dessa fluktuationer har ej gått att härleda till flammans utbredning. en teori som framkommit är att den yta som planet uppvisar (den projicerade målytan) not IR-sensorn kan påverka signalen. Denna rapport behandlar en metod som på grafisk väg undersöker hur målytan på ett flygplan kan ändras då det nuterar kring sin fartvektor. Genom att beräkna den area som projiceras på ett betraktarplan motsvarande IR-sensors för olika roationsriktningar kan slutsatser dras huruvida ändringen i area påverkar signalen. Inledande studier har förslagit att ändringar i area upp till 10% är av intresse. Beräkningar visar att det krävs en deviation på 5o från fartvektorn för att arean skall variera med 10%.
Abstract When measuring the IR signatuare of JAS 39 Gripen, signal fluctuations have been noticed, fluctuations which cannot be connected to the plume. One theory that has emerged is that changes in the area displayed by the aircraft facing a sensor can cause the signal variations. This report introduces a graphical mnethod for simulating how the projected target area of an aircraft varies when nutating around its trajectory. By calculating the area projected on a plane from a 3D model, it is possible to draw conclusions as to how area changes affect the signal. Studies have shown that an area variation of up to 10% is of interest.The calculations made with the method presented in this report show that a deviation of approximately 5o issufficient for such an area variation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182