Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimental investigation of the penetration resistance of TiB2.

Experimental investigation of the penetration resistance of TiB2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lundberg Patrik
Ort: Stockholm
Sidor: 9
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-01-12
Rapportnummer: (FOA-R--98-00931-310)
Nyckelord Titandiborid, tungmetall, pilprojektiler, penetration, omvända skjutförsök, Tate, titanium diboride, tungsten, long rod projectiles, penetration, reverse impact
Sammanfattning Resultat från omvända skjutförsök med titandiborid redovisas samt jämförs med Tates penetrationsmodell. Arbetet är en del i FM projektet "Pansar och Projektiler" och ingår i ett samarbete mellan FOA och ISL (French-German Research Institute Saint-Louis).
Abstract Experimental results from reverse impact tests with Titanium diboride targets and tungsten projectiles are presented and compared to Tate´s model. This study is part of the "Armour and projectiles" project, which is financed by the Swedish Armed Forces. It is also part of a FOA (Defence Research Establishment, Sweden) and ISL (French-German Research Institute Saint-Louis) co-operative research program.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182