Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Biosensorer för totalförsvaret: en översikt.

Biosensorer för totalförsvaret: en översikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Puu Getrud
Ort: Umeå
Sidor: 21
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-20
Rapportnummer: (FOA-R--98-00936-864)
Nyckelord chemical warfare agents, toxins, biological warfare agents, explosives, detection
Sammanfattning Rapporten är en översikt över utvecklingen inom biosensorfältet under den senaste 10-årsperioden. Den inkluderar en litteraturöversikt över biosensorer av intresse för totalförsvaret. Sensorerna kan vara av intresse för att upptäcka och i vissa fall kvantifiera klassiska kemiska stridsmedel, toxiner, bakteriella B-stridsmedel och sprängämnen. Rapporten fyller också funktionen av att vara en lägesrapport för biosensorprojektet vid FOA NBC-skydd. Denna forskning har som mål att utveckla en biosensor, som utnyttjar membranbundna komponenter som avkännande molekyler. Sådana ytor är särskilt lovande för att kunna detektera många toxiner.
Abstract The report is a review over the development within the biosensor field during the last 10 years. A literature survey of biosensors for defence purposes is included. The sensors could be of interest for detecting and in some cases also for quantifying chemical warfare agents, toxins, biological warfare agents and explosives. The report also contains a summary of results obtained within the biosensor group at the Defence Research Establishment, Division of NBC Defence. The group works with the development of a biosensor, based on components present in biological membranes. Such sensors have a potential for detection of many toxins.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182