Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Grovsynkronisering av spridningssekvensen i ett direktsekvens radiosystem vid låga signal-brusförhållanden.

Grovsynkronisering av spridningssekvensen i ett direktsekvens radiosystem vid låga signal-brusförhållanden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Björkman Åsa
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-20
Rapportnummer: (FOA-R--98-00938-504)
Nyckelord acquistion, synchronization, stealth radio, direct-sequence systems, spread-spectrum, synkronisering, smygradio, direktsekvens, bandspridning, 72, E7002
Sammanfattning I militära sammanhang är det ofta viktigt att försvåra för en signalspanare att upptäcka en sänd radiosignal. Olika tekniska metoder för att åstadkomma detta existerar, en av dessa är bandspridning. Att kunna synkronisera den mottagna signalen i mottagaren är en förutsättning för att bandspridningsteknik skall kunna användas. Synkroniseringen av bandspridningssystem delas ofta upp i två delar: grovsynkronisering och finsynkronisering. I detta examensarbete kommer olika metoder för grovsynkronisering av spridningssekvensen i ett direktsekvens radiosystem att undersökas. I rapporten kommer synkroniseringsproblemet att diskuteras. Två metoder för grovsynkronisering är beskrivna. Den ena metoden använder en seriell sökning för att lösa synkroniseringsproblemet medan den andra metoden utnyttjar korrelationsegenskaperna hos PN-sekvenser (Pseudo-Noise). En modell av ett direktsekvens radiosystem har konstruerats. Med denna modell har simuleringar av de två synkroniseringsmetoderna utförts och resultaten från dessa simuleringar används för att jämföra de två metoderna. Simuleringarna visar att de båda metoderna lyckas med synkroniseringen lika bra, men att metoden som utnyttjar korrelationsegenskaperna är mycket snabbare än metoden som använder sig av seriell sökning.
Abstract It is often important in military applications to prevent an unauthorised listener from detecting a transmitted radio signal. To accomplish this, spread-spectrum techniques are often used. Accurate synchronization is vital for efficient utilization of any spread-spectrum system. The synchronization process generally consists of two parts: acquisiton and tracking. In this master thesis report, methods for the acquisition process for a direct-sequence spread-spectrum (DS/SS) communication system are examined. In the report the synchronization problem will be discussed. Two acquisition methods will be described. One method uses a serial-search approach to solve the synchonization problem while the other one uses the correlation properties of Pseudo-Noise sequences. A model of a DS/SS system has been constructed. Using this model simulations of the two acquistion methods are performed and the results from these simulations are used to compare the two methods. The results show that the two methods obtain synchronization equally well, but the method using the correlation properties is much faster than the method using a serial-search approach.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182