Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tactical radio access networks - a concept study: report 1.

Tactical radio access networks - a concept study: report 1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Englund Eva, Grönkvist Jimmi, Hansson Anders, Nilsson Jan, Söderquist Ingrid, Zander Jens
Ort: Linköping
Sidor: 47
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-17
Rapportnummer: (FOA-R--98-00940-504)
Nyckelord tactical radio access network, civilian technology, architectures, taktiska radioaccessnät, civila system, arkitekturer, E7026, 72
Sammanfattning Projektet TRANs syfte är att utreda och föreslå ett radioaccessnät, kopplat mot civila system, som möter de specifika taktiska krav som den militära miljön innebär. Projektet har två huvudsyften: 1) Att föreslå och utvärdera systemkoncept och arkitekturer för ett taktiskt radioaccessnät (TRAN). 2) Att identifiera och undersöka viktiga forskningsproblem vid realisering av ett TRAN. Denna rapport är den första i en serie av planerade TRAN-rapporter. Det är en översiktlig rapport som beskriver projektets status efter det första året. Huvudsyftet är att beskriva olika aspekter kring studien; arbetsprocessen, de antaganden vi baserar vårt arbete på, och den framtida inriktningen. Dessutom presenteras två konceptförslag och några nyckelproblem vid realisering av ett TRAN. Avsikten är att denna rapport skall fungera som ett underlag för det fortsatta arbetet vid interna och externa diskussioner.
Abstract The purpose of the tactical radio acess network (TRAN) project is to investigate and to propose a radio network subsystem, geared to the needs of military tactical situations, and allowing for use of civilian network technology and communication applications. The project has two main focal points. 1) To propose and evaluate system concepts and architectures for a TRAN. 2) To identify and investigate important research problems concerning a TRAN. This report is the first in a series of planned TRAN reports. It is an overview report and describes the status of the study after the first year. The purpose of this first report is to describe different aspects about the study; the adopted working process, the assumptions we base our work on, and how we intend to proceed. Furthermore, we outline two possible TRAN concepts. Also, some key problems for the realization of a TRAN are outlined. Our intention is that this report will form a basis for future discussions, both internally and externally.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182