Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimental investigation of the penetration resistance of SiC.

Experimental investigation of the penetration resistance of SiC. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lundberg Patrik
Ort: Stockholm
Sidor: 9
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-01-12
Rapportnummer: (FOA-R--98-00951--310)
Nyckelord Kiselkarbid, tungmetall, pilprojektiler, penetration, omvända skjutförsök, Tate, silicon carbide, tungsten, long rod projectiles, penetration, reverse impact
Sammanfattning Resultat från omvända skjutförsök med kiselkarbid redovisas samt jämförs med Tates penetrationsmodell. Arbetet är en del i FM projektet "Pansar och Projektiler" och ingår i ett samarbete mellan FOA och DERA (Defence Evaluation and Research Agency, England).
Abstract Experimental results from reverse impact tests with Silicon carbide targets and tungsten projectiles are presented and compared to Tate´s model. This study is part of the "Armour and projectiles" project, wich is financed by the Swedish Armed Forces. It´s also part of a FOA (Defence Research Establishment, Sweden) and DERA (Defence Evaluation and Research Agency, England) co-operative research program.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182