Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framställning och karakterisering av NLO material för skyddstillämpningar.(I)

Framställning och karakterisering av NLO material för skyddstillämpningar.(I) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lopes Cesar, Eriksson Anders
Ort: Linköping
Sidor: 10
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-20
Rapportnummer: (FOA-R--98-00954-612)
Nyckelord NLO, platina (II) acetylides, absorption spectra, Z-scan analysis, syntes, absorptionspektra, Z-scan analys, acetylider, 31, material, E3021
Sammanfattning Det ökande laserhotet på stridsfältet har medfört att intresset för NLO material för skyddstillämpningar, begränsning av optisk strålning, ökat. NLO material med hög stabilitet och transparens i det synliga området är intressanta för skydd av ögon och optiska instrument. Rapporten presenterar syntes, absorptionsspektra och Z-scan analys för platina (II) acetylider. De framställda materialen har hög termisk stabilitet jämfört med andra liknande material, och låg absorption i det synliga området och i NIR. NLO responsen bekräftades med hjälp av Z-scan analys, (3.4 ns pulser vid 532 nm).
Abstract The increasing threat from lasers on the battlefield has increased the interest for NLO materials for sensor protection, i.e. reduction of optical radiation. Nonlinear optical materials which are highly stable and transparent in the visible region are interesting for protection of eyes and optical devices. This report presents synthesis, absorption spectra and Z-scan analysis on platina (II) acetylides. The prepared materials have, compared with similar ones, high thermal stability, The absorption in the visible and near-infrared is, as for other platina (II) acetylides, low. The NLO response was verified from Z-scan analysis (3.4 pulses of wavelength 532 nm).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182