Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flygattack mot markmål.

Flygattack mot markmål. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: During Åhs Cecilia
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-01-13
Rapportnummer: (FOA-R--98-00955-201)
Sammanfattning På uppdrag av Högkvarterets Strategiavdelning har utvecklingen av en luftkrigsmodell på taktisk/operativ nivå för studier påbörjats. Denna datormodell har arbetsnamnet SMART (Simulation Model of Air Warfare for Research and Training). Rapportens syfte är att ge underlag till hur försvararens flygattack mot markmål ska beskrivas i SMART. De olika faserna i ett flygattackuppdrag gås igenom och dessutom görs en genomgång av ett fiktivt scenario. En genomgång av parametrar som kan implementeras i SMART presenteras samt även förslag på vilka av dessa som är viktigast. Dessutom lämnas en redogörelse över faktorer som inverkar på ett attackföretags förlustrisker. Slutligen redovisas rekommendationer för det fortsatta arbetet med implementering av flygattacken i SMART.
Abstract At the request of the Long-Term planning Department at The Swedish Armed Forces Headquarters, the Air Warfare Model project at FOA has begun to develop a computer simulation model of Air Warfare at a tactical/operational level for studies. The model is named "SMART" which is an acronym of "Simulation Model of Air Warfare for Research and Training". The aim of this report is to contribute to the construction of the model with regard to the implementation work concerning the defender´s air attack. Suggestions of parameters and factors which may be implemented in SMART are presented, as is also a selection of the ones considered most important. In addition, factors that effect the attack mission´s risk of losses are outlined. Finally, an account of recommendations for the continued work with the air attack implementation is given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182